LIGHT COLUMN® นวัตกรรมใหม่เพื่อการโฆษณา

บริษัท Procedes Chenel International ได้เปิดตัวเสาเรืองแสง LIGHT COLUMN? ทำจากพลาสติกที่มีความแข็งแรงเพื่อใช้เป็นสื่อโฆษณาในงานนิทรรศการหรือพิพิธภัณฑ์ รวมทั้งสามารถนำไปใช้ได้ในงานแสดงสินค้าและใช้สำหรับตกแต่งเพื่อความสวยงาม

เสาเรืองแสง LIGHT COLUMN? ประกอบขึ้นจากวัสดุน้ำหนักเบาสองชนิดประกบกัน คือ โพลิโพรพิลิน และ Drop Paper? เสา LIGHT COLUMN? ไม่มีโครงเหล็ก ดังนั้นแสงสว่างที่ส่องออกมาจึงเป็นเนื้อเดียวกัน การเปลี่ยนคำหรือเนื้อหาโฆษณา สามารถทำได้ง่ายโดยการถอดและเปลี่ยนเสาชั้นนอกที่ทำจากวัสดุ Drop Paper? นั่นเอง

เสาชั้นนอกที่ทำจาก Drop Paper? นอกจากเรียบง่ายและสวยงามแล้ว ยังมีความแข็งแกร่งทนทาน ไม่แตกหัก เพราะพลาสติกสองชั้นที่โค้งงอเข้าหากัน สามารถรับและดูดซับแรงกระแทกที่เกิดจากอุบัติเหตุจากการใช้งาน และทำให้เสาสามารถคงรูปเดิมได้เป็นอย่างดี นอกจากนี้ ยังมีระบบป้องกันหลอดไฟที่อยู่ด้านใน สามารถจัดวางตำแหน่งแสงไฟได้โดยง่าย

Light Column สามารถวางตั้งได้อย่างมั่นคงหรือใช้แขวน พื้นผิวแบบเลนติคูลาร์ (Lenticular) ช่วยให้แสงสะท้องมีความสม่ำเสมอและข้อความโฆษณามีความชัดเจน มีความยาวภาคตัดขวางตั้งแต่ 22 เซนติเมตร ถึง 75 เซนติเมตร สามารถนำมาต่อกันเพื่อเพิ่มความสูงได้ตั้งแต่ 30 เซนติเมตรถึง 2.31 เมตร โดยมี Finishing Sheet และอุปกรณ์เสริมความแข็งแรงแนวตั้งอีก 2 ชิ้น ทำหน้าที่เสริมความแข็งแกร่งและรักษารูปทรงของเสาไว้

ความสว่างและสีของ Light Column สามารถปรับได้โดยเปลี่ยนตำแหน่งหรือซ้อนหลอดไฟฟลูออเรสเซนต์ที่มีขนาดและสีสันต่าง ๆ กัน

ข้อดีอีกอย่างหนึ่งของ Light Column คือ ติดตั้ง ขนส่ง และเก็บรักษาง่าย เนื่องจากส่วนประกอบสำคัญมีเพียงแผ่นพลาสติกบาง ๆ 2 แผ่น ซึ่งเมื่อถอดออกก็จะแบนราบ สามารถเก็บรักษาได้สะดวก

โครงของ Light Column สามารถทำมาจากวัสดุทนไฟเช่น M4 Polypropylene ชนิดใสหรือ M2 PETG ชนิดน้ำหนักเบา (วัสดุติดไฟยาก) ส่วน Finishing sheet ส่วนใหญ่ทำจาก Drop Paper? M1 (วัสดุไม่ติดไฟ) เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานด้านความปลอดภัยด้านอัคคีภัย

บริษัท Proc?d?s Ch?nel International ประสงค์ที่จะหาตัวแทนจำหน่ายในประเทศไทย

ท่านสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
Proc?d?s Ch?nel International
Mr.Thomas Fouquet-Lapar
Sales Manager Executive
70 Rue Jean Bleuzen
92170 VANVES, FRANCE
โทร +33 1 41 08 10 97
อีเมล t.fouquet@chenel.com
เว็บ www.chenel.com