ธนาคารเอชเอสบีซี ประเทศไทย ส่งเสริมเยาวชนสู่ยอดนักธุรกิจ

5 ตุลาคม 2548 – ธนาคารเอชเอสบีซี ประเทศไทย สนับสนุนเยาวชนไทยสู่การเป็นสุดยอดนักธุรกิจในอนาคต ประกาศเชิญชวนนิสิต นักศึกษา ระดับปริญญาตรีจากสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ ร่วมส่งแนวคิดสร้างสรรค์ทางธุรกิจเข้าร่วมประกวดในโครงการ “เอชเอสบีซี ยอดนักธุรกิจรุ่นใหม่ ประจำปี 2548-2549” ชิงรางวัลรวม มูลค่ากว่า 1 ล้านบาท พร้อมถ้วยเกียรติยศ และเป็นตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมประกวดในระดับภูมิภาคที่ฮ่องกงในเดือนมิถุนายนปีหน้า และทัศนศึกษาในสหรัฐอเมริกา

มร. มาร์คัส เฮอร์รี ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ธนาคารเอชเอสบีซี ประเทศไทย กล่าวว่า ในฐานะสถาบันที่ให้บริการด้านการเงินและการธนาคารที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของโลก และเป็นธนาคารพาณิชย์แห่งแรกในประเทศไทย ที่เปิดดำเนินการมากว่า 117 ปี มีความผูกพันกับสังคมไทยมายาวนาน ธนาคารเอชเอสบีซี ประเทศไทย จึงได้สานต่อโครงการพัฒนาศักยภาพทางธุรกิจให้แก่เยาวชน ซึ่งจะเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศในอนาคต โดยการนำโครงการประกวดระดับ ภูมิภาค “เอชเอสบีซี ยอดนักธุรกิจรุ่นใหม่” ซึ่งเกิดขึ้นภายใต้นโยบายการรับผิดชอบต่อสังคมของธนาคารเอชเอสบีซี เข้ามาดำเนินการในประเทศไทยอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่สอง เพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนไทยได้แสดงความคิดสร้างสรรค์และเพิ่มพูนทักษะและความรู้ในเชิงธุรกิจให้มากยิ่งขึ้น

“สำหรับการจัดการประกวดในปีแรกของธนาคารเอชเอสบีซี ประเทศไทย ถือได้ว่าประสบความสำเร็จอย่างดียิ่ง โดยมีผู้เสนอแนวคิดธุรกิจเข้ามามากกว่า 100 แนวคิด จากนิสิต นักศึกษา จำนวนทั้งสิ้น 267 คน มีนักศึกษามากกว่า 50 คน ที่ผ่านการคัดเลือกให้เข้ารับการอบรมการเขียนแผนงานธุรกิจ ในจำนวนนี้ มีนักศึกษา 8 คน จาก 3 ทีม ที่ผ่านเข้าสู่การประกวดรอบสุดท้าย และได้เข้ารับ การอบรมทักษะการนำเสนอแผนงาน โดยทีมชนะเลิศ ได้เข้าร่วมประกวดระดับภูมิภาคที่ฮ่องกง และไปทัศนศึกษาที่มหาวิทยาลัยวอชิงตัน เมืองซีแอตเติ้ล พร้อมเยี่ยมชมกิจการของไมโครซอฟท์ และโบอิ้ง ที่ประเทศสหรัฐอเมริกา เป็นเวลาหนึ่งสัปดาห์ ส่วนทีมรองชนะเลิศ ได้เดินทางไปร่วมสังเกตการณ์การประกวดในระดับภูมิภาคที่ฮ่องกงด้วย” มร. เฮอร์รี กล่าวเพิ่มเติม

มร. เฮอร์รี กล่าวเสริมต่อไปว่า จากผลของการดำเนินการจัดการประกวดเมื่อปีที่แล้ว ทำให้ธนาคารฯ ทราบว่ายังมีเยาวชนไทยที่มีความรู้ความสามารถอีกเป็นจำนวนมาก ที่พร้อมที่จะพัฒนาตนเอง เพื่อก้าวไปสู่ความสำเร็จในการประกอบอาชีพในอนาคต และจะก้าวหน้าได้รวดเร็วมากยิ่งขึ้น หากได้รับการส่งเสริมศักยภาพอย่างเป็นระบบ ธนาคารเอชเอสบีซี จึงมีความภาคภูมิใจอย่างยิ่งที่ได้ดำเนินโครงการที่เปิดโอกาสให้เยาวชนได้พัฒนาและฝึกฝนทักษะทางธุรกิจขึ้นอีกครั้งหนึ่ง

ดร. ธเนตร นรภูมิพิภัชน์ ผู้อำนวยการ สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ในฐานะผู้แทนคณะกรรมการตัดสิน เปิดเผยว่า ผมรู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้เข้าร่วมเป็นกรรมการตัดสินการประกวดครั้งนี้ เพราะถือเป็นโอกาสอันดียิ่งของเยาวชนไทยที่จะได้แสดงความรู้ความสามารถ ตลอดจนความคิดสร้างสรรค์ในการวางแผนการดำเนินธุรกิจในเวทีระดับประเทศและระดับภูมิภาค และก็เชื่อมั่นว่าเยาวชนไทยมีศักยภาพสูงมากพอที่จะแข่งขันกับเยาวชนประเทศต่างๆ ได้อย่างไม่น้อยหน้า หากได้รับการสนับสนุนเป็นอย่างดีจากหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน และมีโอกาสที่จะก้าวขึ้นเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศชาติ พร้อมทั้งเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจในอนาคตต่อไป

“โครงการเอชเอสบีซี ยอดนักธุรกิจรุ่นใหม่ เป็นโครงการที่จะช่วยเพิ่มพูนประสบการณ์ที่มีค่ายิ่งให้แก่เยาวชนไทย ทั้งในด้านการฝึกฝนทักษะทางธุรกิจ และการพัฒนาความรู้ความสามารถของเยาวชนแต่ละคนที่เข้าร่วมโครงการ” คุณจิตราภรณ์ เตชาชาญ ผู้อำนวยการ สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม หนึ่งในคณะกรรมการตัดสินการประกวด กล่าว

โครงการประกวด “เอชเอสบีซี ยอดนักธุรกิจรุ่นใหม่ 2548-2549” เป็นโครงการประกวดแผนธุรกิจที่เปิดโอกาสให้นิสิต นักศึกษาที่กำลังศึกษาในระดับปริญญาตรีจากสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ ไม่จำกัดคณะและสาขาวิชา นำเสนอแนวคิดการดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับสินค้าและบริการต่างๆ ที่มีศักยภาพและความเป็นไปได้ในเชิงพาณิชย์ แบ่งการประกวดออกเป็น 5 รอบ ได้แก่ รอบแนวคิดสร้างสรรค์ทางธุรกิจ รอบเสนอแผนงานธุรกิจฉบับเต็ม รอบสัมภาษณ์โดยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ รอบชิงชนะเลิศระดับประเทศ และรอบชิงชนะเลิศในระดับ ภูมิภาค

นิสิตนักศึกษาที่สนใจเข้าร่วมการประกวด สามารถสมัครและส่งแนวคิดสร้างสรรค์ทางธุรกิจ ออนไลน์ ที่ www.asiayea.com โดยสมัครเข้ามาเป็นทีม ทีมละ 2-3 คน แต่ละทีมจะต้องส่งแนวคิดสร้างสรรค์ทางธุรกิจที่มีศักยภาพในการพัฒนาสู่โครงการธุรกิจในอนาคต เป็นภาษาอังกฤษ ความยาวไม่เกิน 1,000 คำ ภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2548 หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ info.th@asiayea.com หรือ โทร. 02-614-4606, 02-6144687

รางวัลสำหรับโครงการประกวด HSBC ยอดนักธุรกิจรุ่นใหม่ ประจำปี 2548-2549

รางวัลชนะเลิศ 1 รางวัล
• เงินรางวัล 100,000 บาท
• ถ้วยรางวัลจากธนาคารเอชเอสบีซีแก่สมาชิกทุกคนในทีม
• เป็นตัวแทนประเทศไทยไปประกวดในระดับภูมิภาคที่ฮ่องกง
• เดินทางไปทัศนศึกษาที่ประเทศสหรัฐอเมริกา เป็นเวลา 1 สัปดาห์

รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง 1 รางวัล
• เงินรางวัล 80,000 บาท
• ถ้วยรางวัลจากธนาคารเอชเอสบีซีแก่สมาชิกทุกคนในทีม
• เข้าร่วมสังเกตการณ์การประกวดระดับภูมิภาคที่ฮ่องกง

รางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง 1 รางวัล
• เงินรางวัล 60,000 บาท
• ถ้วยรางวัลจากธนาคารเอชเอสบีซีแก่สมาชิกทุกคนในทีม
• เข้าร่วมสังเกตการณ์การประกวดระดับภูมิภาคที่ฮ่องกง

รางวัลเชิดชูเกียรติ
• เกียรติบัตรพร้อมเงินรางวัล 30,000 บาทต่อทีม สำหรับทีมได้ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าประกวดรอบที่สาม
• เกียรติบัตรพร้อมเงินรางวัล 10,000 บาทต่อทีม สำหรับทีมที่ได้ผ่านการคัดเลือกเข้าประกวดรอบที่สอง โดยคณะกรรมการจะประกาศจำนวนรางวัลให้ทราบภายหลังตามความเหมาะสม

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สีนวล ฤกษ์สิรินุกูล, สาวิตรี หมวดเมือง โทรศัพท์ 0-2614-4605-6,
0-2614-4687

หมายเหตุ:

1. ธนาคารเอชเอสบีซีในประเทศไทย

เอชเอสบีซีเป็นธนาคารพาณิชย์แห่งแรกในประเทศไทย เปิดสำนักงานให้บริการมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2431 ด้วยประสบการณ์ด้านการเงินการธนาคารและเครือข่ายสาขากว้างขวางทั่วโลก รวมกับความรู้ความชำนาญของบุคลากรภายในประเทศ ธนาคารเอชเอสบีซีเปิดให้บริการด้านการเงินและการธนาคารเต็มรูปแบบ ทั้งบริการด้านเงินฝาก สินเชื่อธุรกิจ ธุรกิจสถาบันการเงิน บริการด้านบริหารเงินและตลาดทุน บริการดูแลและรับฝากหลักทรัพย์ บริการการค้าระหว่างประเทศ และบริการด้านการชำระเงินและบริหารเงินสดแก่ลูกค้าประเภทองค์กร ตลอดจนบริการบุคคลธนกิจและธุรกิจบัตรเครดิตแก่ลูกค้าประเภทบุคคล ธนาคารเอชเอสบีซีได้รับการยอมรับจากทั่วโลกในด้านบริการที่ได้มาตรฐานสูง ความมีจรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจ และเจตนารมณ์ในการมุ่งมั่นบำเพ็ญประโยชน์แก่สังคม

2. เอชเอสบีซี โฮลดิ้ง พีแอลซี หรือ กลุ่มเอชเอสบีซี

กลุ่มเอชเอสบีซี เป็นสถาบันผู้ให้บริการด้านการเงินและการธนาคารที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของโลก สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ ณ กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ ปัจจุบันมีเครือข่ายสาขากว่า 9,700 แห่งใน 77 ประเทศและเขตปกครองทั้งในยุโรป เอเชีย แปซิฟิก ตะวันออกกลาง อเมริกา และแอฟริกา ให้บริการแก่ลูกค้าจำนวนกว่า 110 ล้านคนทั่วโลก มีสินทรัพย์รวมกว่า 1,467,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2548) ธนาคารฮ่องกงและเซี่ยงไฮ้แบงกิ้งคอร์ปอเรชั่น จำกัด (ธนาคารเอชเอสบีซี) เป็นสมาชิกผู้ก่อตั้งกลุ่มเอชเอสบีซี