งานประชุม อะควาเทค เอเชีย 2005 แหล่งรวมความก้าวหน้าเทคโนโลยีการจัดการน้ำและบำบัดน้ำเสีย

(ศูนย์นิทรรศการและการประชุม ไบเทค) 6 ตุลาคม 2548- อัมสเตอร์ดัม ราย ร่วมกับหน่วยงานในและต่างประเทศ และบริษัท เอเชียคองเกรส อีเว้นส์ ร่วมกันจัดงานประชุม อะควาเทค เอเชีย 2005 ครั้งที่ 6 ใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ระหว่าง 6-8 ตุลาคม ศกนี้ ที่ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา ในงานครั้งนี้ มีหน่วยงานภาครัฐและเอกชนทั้งในและต่างประเทศจาก 20 ประเทศ ร่วมแสดงผลงานการจัดการน้ำ และการบำบัดน้ำเสีย ราว 100 องค์กร ส่งผลให้งานครั้งนี้มีความยิ่งใหญ่ระดับภูมิภาค และภายในงานมีการแบ่งบูธออกเป็นพาวิลเลี่ยนประเทศอินเดีย เนเธอร์แลนด์ สิงคโปร์ และสหรัฐอเมริกา เป็นต้น

ฯพณฯ สมชาย สุนทรวัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ประธานในพิธีเปิดงานอะควาเทค เอเชีย 2005 เปิดเผยว่า “ผมมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้มาเป็นประธานในพิธีเปิดงาน อะควาเทค เอเชีย 2005 ครั้งที่ 6 ในวันนี้ น้ำเป็นทรัพยากรที่มีความจำเป็นอย่างยิ่งต่อมวลมนุษยชาตินับเป็นเวลากว่าศตวรรษแล้วที่น้ำได้มีบทบาทสำคัญต่อการพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคม พื้นที่บนพื้นผิวโลกเราปกคลุมด้วยน้ำเป็นปริมาณ 2 ใน 3 ส่วน อย่างไรก็ตาม มนุษย์เราต่างคิดว่าน้ำเป็นแหล่งทรัพยากรที่ทุกคนสามารถใช้ได้ฟรี หรือทำลาย ผู้คนมีความเข้าใจน้อยมากเกี่ยวกับน้ำหรืออาจจะไม่เข้าใจเลย ปัจจุบัน โลกเรากำลังเผชิญปัญหาอันเกิดจากน้ำมือของมนุษย์ในอดีต การทำให้แหล่งน้ำเป็นพิษ การทำลายทรัพยากรสิ่งแวดล้อม ความแห้งแล้ง และน้ำท่วม มีการคาดการณ์ว่าในปี พ.ศ. 2568 ประชากร 2 ใน 3 ของโลกจะประสบปัญหาการขาดแคลนน้ำ”

ฯพณฯ สมชาย กล่าวเพิ่มเติมว่า“การสนับสนุนกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับน้ำ เช่น การจัดงาน อะควาเทค เอเชีย 2005 ครั้งนี้ ในนามของรัฐบาลไทย กระทรวงมหาดไทยมุ่งหวังยกระดับการรับรู้ของ ประชาชนในการให้ความสำคัญร่วมกันอนุรักษ์ และหวงแหนทรัพยากรที่จำเป็นมากที่สุดของเรา แลกเปลี่ยนความรู้ เทคโนโลยีต่าง ๆ และประสบการณ์เพื่อความก้าวหน้าของอุตสาหกรรมน้ำ”

ดร. ประเสริฐ เชื้อพานิช ผู้ว่าการการประปาส่วนภูมิภาค กล่าวว่า “ในฐานะหน่วยงานที่รับผิดชอบการจัดหาน้ำสะอาดแก่ คนไทย การประปาส่วนภูมิภาค มุ่งมั่นนำความก้าวหน้าและพัฒนาอุตสาหกรรมบริการทางน้ำ นับเป็นโอกาสอันดีที่งาน อะควาเทค เอเชียเป็นงานต้นแบบในการแลกเปลี่ยนความรู้และเทคโนโลยี ล่าสุดในอุตสาหกรรมทางน้ำ สอดคล้องกับนโยบายของการประปาส่วนภูมิภาค ดังนั้นจึงได้เข้ามามีบทบาทในงานนี้”

มร. อีดส์ โบสมา ผู้อำนวยการฝ่ายต่างประเทศ บริษัท ราย เอ็กซิบิชั่น จำกัด ประเทศเนเธอร์แลนด์ เปิดเผยว่า “อะควาเทค เอเชีย เป็นงานที่มีบทบาทต่ออุตสาหกรรมเทคโนโลยีน้ำในระดับภูมิภาคที่เราจัดขึ้นทุก ๆ 2 ปี ครั้งนี้นับเป็นครั้งที่ 3 ที่เราจัดงานอะควาเทค เอเชียนี้ในกรุงเทพฯ เราคาดว่าจำนวนคนเข้าเยี่ยมชมงาน ทั้งจากภายในประเทศไทย และจากประเทศ เพื่อนบ้านจะมีจำนวนเพิ่มขึ้น และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการจัดงานครั้งนี้จะมีบทบาทสำคัญในเรื่องการบำบัดน้ำเสีย”

มร. มาเซล อีวัลส์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอเชียคองเกรส อีเว้นส์ จำกัด เปิดเผยว่า “เป็นงานอะควาเทค เอเชีย จัดขึ้นทุก ๆ 2 ปี คาดว่าตลอดระยะเวลาการจัดงานทั้ง 3 วัน จะได้รับความสนใจเป็นอย่างดียิ่งจากผู้เข้าชมงานทั้งชาวไทยและต่างประเทศ จากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ตลอดจนรัฐวิสาหกิจ อาทิ หน่วยงานด้านน้ำและนิคมอุตสาหกรรมนายกเทศมนตรี นักวางผังเมือง วิศวกรสุขาภิบาล หน่วยงานด้านกฏระเบียบและวางนโยบาย วิศวกรโรงงาน ผู้จัดการโรงงาน ผู้จัดการด้านสิ่งแวดล้อมโรงงาน ผู้จัดการนิคมอุตสาหกรรม วิศวกรห้องแล็ปและนักวิชาการ เป็นต้น”

อนึ่ง งานประชุมและนิทรรศการ อะควาเทค เอเชีย 2005 ได้รับการรับรองจาก ยูเอส คอมเมอร์เชียล เซอร์วิสเซส และได้รับการสนับสนุนเป็นอย่างดียิ่งจากการประปาส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย การประปานครหลวง กรมควบคุมมลพิษ องค์การจัดการ น้ำเสีย สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (สสปน.) สถานฑูตเนเธอร์แลนด์ สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย หอการค้าไทย-อินเดีย และสมาคมน้ำแห่งประเทศสิงคโปร์ อนึ่ง ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับงาน อะควาเทค เอเชีย 2005 ได้ที่ เอเชียคองเกรส อีเว้นส์ โทรศัพท์ 02 960 0141หรือคลิกดูรายละเอียดที่เวปไซต์ www.aquatechtrade.com/asia