“ตัน ภาสกรนที” บรรยายพิเศษ ปลุกกระแสปั้นนักธุรกิจรุ่นใหม่

นายตัน ภาสกรนที กรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยาย หัวข้อ “กล้าคิด…กล้าทำ กลยุทธ์สร้างธุรกิจใหม่ให้สำเร็จ” กับนักศึกษาระดับปริญญาโท มหาวิทยาลัยพายัพ จังหวัดเชียงใหม่ ในโครงการ Moot biz 2006 สัญจร ซึ่งจัดขึ้นเพื่อกระตุ้นความรู้ความเข้าใจในเรื่องการเขียนแผนธุรกิจและการนำเสนอแผนธุรกิจที่ดี ให้กับนิสิตนักศึกษาในระดับปริญญาโทที่ต้องการเป็นผู้ประกอบการรุ่นใหม่