เมโทรซิสเต็มส์ฯ ผนึกซิสโก้ และไอบีเอ็ม ชูศักยภาพผู้นำเทคโนโลยีไอพี

เมื่อเร็วๆ นี้ นายธวิช จารุวจนะ (กลาง) ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ผนึกกำลังกับนายวรกร ภัทรายานันท์ (ซ้าย) กรรมการผู้จัดการ ระดับภูมิภาคอินโดจีน บริษัท ซิสโก้ ซีสเต็มส์ ภูมิภาคอินโดจีน และนางศุภจี สุธรรมพันธุ์ (ขวา) กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไอบีเอ็ม ประเทศไทย จำกัด ประสานจุดแข็งทางด้านเทคโนโลยีเครือข่ายอันทันสมัยและบริการแบบมืออาชีพ ทุ่มงบ 80 ล้านบาทปรับเปลี่ยนอินฟราสตรัคเจอร์ด้านเครือข่ายในเมโทรแคมปัสใหม่ทั้งหมด เพื่อรองรับการทำงานของเทคโนโลยี IP Communicatio