“กิฟฟารีน” ประกาศทิศทางใหม่ “ธุรกิจขายตรงเครือข่าย พร้อมเปิดตัวโฆษณาและ 4 ผลิตภัณฑ์ใหม่

กิฟฟารีนนำเสนอทิศทางที่จะสร้างความสำเร็จให้สมาชิก โดยใช้กลยุทธ์ “ธุรกิจสำหรับคนรุ่นใหม่” ซึ่งจะเน้นการสร้างกลุ่มผู้สนใจที่จะเป็นผู้ประกอบการ ให้เป็นนักธุรกิจรุ่นใหม่ ที่อาศัยศักยภาพและความพร้อมด้านต่างๆ ของกิฟฟารีน เป็นจุดผลักดันให้ก้าวไปสู่ความสำเร็จ พร้อมเปิดตัวภาพยนตร์โฆษณาชุดใหม่ ที่ถ่ายทอดเรื่องราวความสำเร็จของนักธุรกิจอิสระกิฟฟารีน และเปิดตัว 4 ผลิตภัณฑ์ใหม่ที่จะเสริมสร้างบุคลิกภาพที่ดีทั้งด้านรูปร่างและผิวพรรณ สำหรับผู้ที่สนใจในสุขภาพและความงาม