แม็คโคร จับมือ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน สร้างบุคลากรคุณภาพ เสริมแผนธุรกิจ

กรุงเทพฯ – กันยายน 2548 – บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) ผู้ดำเนินธุรกิจศูนย์จำหน่ายสินค้าระบบสมาชิกในราคาขายส่ง ภายใต้ชื่ “แม็คโคร” ลงนามในข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือในการพัฒนาฝีมือแรงงานกับกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน ตามกลยุทธ์พัฒนาศักยภาพบุคลากร เพิ่มความแข็งแกร่ง รองรับแผนธุรกิจการเป็นศูนย์จำหน่ายสินค้าด้านอาหารครบวงจร