กิฟฟารีน รับรางวัล PM Award

ทำเนียบรัฐบาล – แพทย์หญิงนลินี ไพบูลย์ ประธานกรรมการ บริษัท กิฟฟารีน สกายไลน์ แลบบอราทอรี่ แอนด์ เฮลท์แคร์ จำกัด รับรางวัลผู้ส่งออกสินค้าไทยดีเด่นจาก พ.ต.ท.ดร. ทักษิณ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี ซึ่งกิฟฟารีนนับเป็นบริษัทขายตรงประเภทเครื่องสำอางรายแรกของไทยที่ได้รับรางวัลอันทรงเกียรตินี้