ทีม MIB หรือ เม็น อิน ไบกอน (Men In Baygon) เริ่มปฏิบัติงานต้านภัยไข้เลือดออก ในเขตกรุงเทพฯ

บริษัท เอส.ซี. ยอห์นสัน แอนด์ ซัน จำกัด ผู้ผลิตและตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์กำจัดยุงและแมลงไบกอน ได้จัดกิจกรรมเข้าไปยังแหล่งชุมชนในเขตกรุงเทพฯ เพื่อให้ข้อมูลและแจกแผ่นพับเกี่ยวกับการป้องกันไข้เลือดออก ทั้งนี้ยังได้แจกไบกอนเขตกลิ่นลาเวนเดอร์ อีกจำนวน 1,000,000 ชิ้น ให้กับประชาชนในชุมชน เพื่อเป็นการป้องกันยุงอีกทางหนึ่งด้วย โดยกิจกรรมนี้ทางไบกอนได้รับความสนใจจากประชาชนทั่วไปเป็นอย่างดี โดยไบกอนจะดำเนินกิจกรรมต้านภัยไข้เลือดออกนี้อย่างต่อเนื่องอีกเกือบ 1,000 ชุมชนจนกว่าจะสิ้นสุดฤดูฝนของปีนี้