ชุดโต๊ะทำงานที่มีเสาเป็นโครงสร้างหลักชุดแรกของโลก Resolve System

Resolve System ระบบเฟอร์นิเจอร์ที่ได้รวบทุกคุณสมบัติที่ช่วยส่งเสริมประสิทธิภาพการทำงานสำหรับธุรกิจในทุกขนาด ทุกสาขาอาชีพ สามารถรองรับรูปแบบการทำงานที่หลากหลายได้ทั่วทั้งองค์กร กับโครงสร้างอันชาญฉลาดที่ใช้มุม 120 องศาเป็นองค์ประกอบหลักในการจัดพื้นที่ สร้างบรรยากาศให้เกิดความรู้สึกน่าทำงาน ที่ให้ทั้งความรู้สึกโล่งสบายและเป็นส่วนตัว