กรมการประกันภัย ร่วมกับภาคธุรกิจประกันภัย เสริมความแข็งแกร่ง รองรับการค้ายุคเสรี

ผู้บริหารระดับสูงกรมการประกันภัย ร่วมกับผู้บริหารระดับสูงจากภาคธุรกิจ ประกันภัย ระดมความคิดมุ่งสร้างความแข็งแกร่ง และเพิ่มศักยภาพธุรกิจประกันภัยให้สอดคล้องกับการเปิดเสรีธุรกิจประกันภัย

นางสาวพจนีย์ ธนวรานิช อธิบดีกรมการประกันภัย เปิดเผยถึง การจัดสัมมนา ผู้บริหารระดับสูงของกรมการประกันภัยร่วมกับภาคธุรกิจประกันภัย ในหัวข้อ “การเพิ่มศักยภาพธุรกิจประกันภัย เพื่อเตรียมพร้อมการแข่งขันจากการเปิดเขตการค้าเสรี” ณ โรงแรมรอยัล คลิฟ บีช รีสอร์ท พัทยา ระหว่างวันที่ 2 – 4 กันยายน 2548 ว่า กรมการประกันภัยได้ร่วมกับภาคเอกชน ทั้ง 4 สมาคม ได้แก่ สมาคมประกันวินาศภัย สมาคมประกันชีวิตไทย สมาคมตัวแทนประกันชีวิต และสมาคมนายหน้าประกันภัย ร่วมกันจัดสัมมนา โดยมี ดร.อุตตม สาวนายน ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีและ ที่ปรึกษารองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดการสัมมนา มีผู้เข้าร่วมสัมมนาทั้งสิ้น จำนวน 230 คน เป็นผู้บริหารระดับสูงและเจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้องของกรมการประกันภัย จำนวน 70 คน ผู้บริหารระดับสูงของภาคธุรกิจประกันภัย จำนวน 160 คน

สำหรับประเด็นหลักของการจัดสัมมนาในครั้งนี้ เน้นเรื่องการเพิ่มความแข็งแกร่งและศักยภาพให้กับภาคธุรกิจประกันภัยให้สอดคล้องกับโลกการค้ายุคเสรี โดยได้มีการเสวนาระดมความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากภาครัฐและภาคธุรกิจ เรื่อง “ทิศทางการเปิดเขตการค้าเสรี ที่มีผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจไทยและธุรกิจประกันภัย” รวมทั้งการสัมมนากลุ่มย่อยเพื่อร่วมหารือถึง “แนวทางการเพิ่มศักยภาพธุรกิจประกันภัยให้สอดคล้องกับการเปิดเสรีธุรกิจประกันภัย” ด้วย