สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนาฯ เสด็จพระราชทานทุนการศึกษาโครงการ “จีเอสเค พยาบาลเพื่อชุมชน”

เมื่อเร็วๆ นี้ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ทรงพระกรุณนาโปรดเกล้าฯ พระราชทานทุนการศึกษาทุนแก่นักศึกษาทุนโครงการ “จีเอสเค พยาบาลเพื่อชุมชนรุ่นที่ 8 โดยโครงการทุนการศึกษาจีเอสเค พยาบาลเพื่อชุมชนริเริ่มโดยบริษัท แกล็กโซสมิทไคล์น (ประเทศไทย) จำกัด หรือจีเอสเค ซึ่งได้ตระหนักถึงภาวะการณ์ขาดแคลนพยาบาลวิชาชีพและเล็งเห็นความสำคัญของการพัฒนาสาธารณสุขในชุมชนท้องถิ่นในประเทศไทย โดยมี มร.ริคเกน กรรมการผู้จัดการ บริษัท แกล็กโซสมิทไคล์น (ประเทศไทย) จำกัด ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ผู้อำนวยการสถาบันพระบรมราชชนกและคณาจารย์จากวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีร่วมถวายการต้อนรับและในโอกาสนี้ มร.เกน ได้ทูลเกล้าฯ ถวายเงินเพื่อโดยเสด็จพระราชกุศล สบทบ “ทุนกการกุศลสมเด็จย่า”