เอ็กซอนโมบิลมอบทุนอบรมหลักสูตร “พัฒนาผู้นำ” สำหรับสตรีทั่วโลกให้นักวิจัยไทย

เอ็กซอนโมบิล คอร์ปอเรชั่น ซึ่งเป็นบริษัทชั้นนำด้านปิโตรเลียมและปิโตรเคมีระดับโลก มอบทุนฝึกอบรมหลักสูตร “ก้าวสู่ความเป็นผู้นำเพื่อการพัฒนา” ซึ่งเป็นหลักสูตรพัฒนาบุคคลสำหรับผู้บริหารสตรีทั่วโลกแก่ นางสาวรัตนา นวนแก้ว นักวิจัยอาวุโส สมาคมพัฒนาประชากรและชุมชน นางสาวรัตนาเป็นหนึ่งใน 26 ผู้บริหารหญิงระดับกลางจากหน่วยงานด้านชุมชนทั่วโลก ที่จะได้ร่วมโครงการดังกล่าว ซึ่งมุ่งพัฒนาด้านชุมชนและครอบครัวผ่านการเพิ่มโอกาสทางการศึกษาแก่สตรี