HP นำเสนอประสบการณ์ Digital Photography สู่ผู้บริโภค ผ่านภาพยนตร์แอนิเมชั่น “Madagascar”

เอชพี ร่วมกับดรีมเวิร์คส์ ผู้สร้างภาพยนตร์แอนิเมชั่น “Madagascar” นำเสนอกิจกรรม “HP Animation Workshop” เปิดสอนการผลิตแอนิเมชั่นฟรีสำหรับนิสิตนักศึกษาทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ พร้อมมอบทุนการศึกษา และผลิตภัณฑ์เอชพีมูลค่ากว่า 100,000 บาท ให้กับผู้ผลิตชิ้นงานที่โดเด่น