ศศินทร์ฯ อุ่นเครื่อง Bangkok Business Challenge 2006

15 ตุลาคม 2548 – สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดสัมมนาให้ความรู้ใน หัวข้อที่เกี่ยวข้องกับการเริ่มต้นธุรกิจใหม่ ให้กับนิสิตนักศึกษาที่กำลังศึกษาระดับปริญญาโท ด้านบริหารจัดการ และประชาชนทั่วไป ซึ่งเป็นกิจกรรมหนึ่งในโครงการประกวดแผนธุรกิจ Bangkok Business Challenge 2006 โดยมี ผศ.ดร.อดิทธิ์ เชี่ยวสกุล ผู้ช่วยผู้อำนวยการด้านพัฒนาสถาบันและแผนงาน (คนที่ 2 จากซ้าย) เป็นประธานในการจัดงาน และได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้มีความรู้ความชำนาญหลายท่าน อาทิ คุณชนิตร ชาญชัยณรงค์ (คนที่ 1 จากขวา) คุณธนรัตน์ ลี้ตระกูล (คนที่ 2 จากขวา) และคุณคงพันธุ์ ปราโมช ณ อยุธยา (คนที่ 1 จากซ้าย)

สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดการแข่งขันแผนธุรกิจ Bangkok Business Challenge 2006 เพื่อค้นหาทีมที่มีความสามารถด้านความคิดสร้างสรรค์ การเขียนแผนและการนำเสนอแผนธุรกิจที่ดีและน่าสนใจต่อการลงทุน โดยกำหนดการแข่งขันในวันที่ 4-5 มีนาคม 2549 ผู้เข้าแข่งขันจะต้องเป็นนิสิตนักศึกษาที่กำลังศึกษาระดับปริญญาโทด้านบริหารจัดการ สมัครเป็นทีม ทีมละ 3-4 คน โดยในปีที่ผ่านมาได้รับการตอบรับที่ดีจากมหาวิทยาลัยต่างๆ

นิสิตนักศึกษาที่สนใจจะส่งแผนธุรกิจเข้าร่วมแข่งขันในโครงการ Bangkok Business Challenge 2006 ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.bbc.in.th หรือติดต่อ contact@bbc.in.th โทรศัพท์ 0 2218 3852-4