เปิดเทศกาลเที่ยวเกาะเกร็ดฯ

นายพระนาย สุวรรณรัฐ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี สั่นกระดิ่งเปิดบ้านเข้าชมงาน “เที่ยวเกาะเกร็ด ชม ชิม ชอบ ของดีมรดกนนท์” ณ บริเวณหน้าวัดปรมัยยิกาวาส เกาะเกร็ด นนทบุรี โดยมี นายวัฒนา เลิศธรรม นายอำเภอปากเกร็ด พร้อมด้วย อบต.เกาะเกร็ด ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิด โดยเทศกาลเที่ยวเกาะเกร็ดจัดขึ้นเพื่อส่งเสริมและประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวเกาะเกร็ด เชิดชูในเรื่องของผลิตภัณฑ์และสินค้าพื้นบ้าน รวมถึงวิถีชีวิต และวัฒนธรรมซึ่งเป็นเอกลักษณ์อันโดดเด่นของเกาะเกร็ด อีกทั้งเพื่อเป็นการสร้างอาชีพ และสร้างรายได้ให้แก่ชาวบ้านที่อยู่ในพื้นที่ ในด้านการจำหน่ายผลิตภัณฑ์พื้นบ้าน รวมถึงการให้บริการแก่นักท่องเที่ยว เมื่อเร็วๆ นี้