โครงการ Learn & Earn @ KTC ฉลองความสำเร็จครบ 2 ปี

เคทีซีฉลองใหญ่ความสำเร็จโครงการเพื่อเยาวชนไทย Learn & Earn @ KTC ครบ 2 ปี เผยนักศึกษาสมัครเข้าร่วมโครงการกว่า 6,000 คน จัดกิจกรรมพิเศษมอบรางวัล Top Performance Awards ประจำปีแก่นักศึกษาเรียนดีงานเด่น จำนวน 5 คน พาไปตะลุยดิสนีย์แลนด์ ฮ่องกง ตอกย้ำการเป็นแบบอย่างที่ดีแก่เยาวชนไทยให้รู้จักหา รู้จักใช้ รู้จักอดออม พร้อมเปิดตัว KTC Beauty Army และ KTC Smart Greeter อย่างเป็นทางการ คาดปีหน้านักศึกษาสนใจสมัครเข้าร่วมโครงการอีกกว่า 4,000 คน

นายนิวัตต์ จิตตาลาน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร “เคทีซี” หรือ บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “โครงการ Learn & Earn @ KTC ถูกจัดตั้งขึ้นเมื่อปี 2546 โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อสนับสนุนให้เยาวชนไทยรู้จักใช้เวลาว่างจากการเรียนให้เป็นประโยชน์ สามารถพึ่งพาตนเองได้ เรียนรู้คุณค่าของเงินและมีวินัยในการใช้จ่าย โดยเปิดโอกาสให้นักศึกษาจากทุกสถาบันได้รับประสบการณ์จากการทำงานจริงกับเคทีซี และได้รับความสนุกสนานไปพร้อมๆกันในรูปแบบ Edutainment นอกจากนักศึกษาจะได้รับค่าตอบแทนเป็นรายชั่วโมงแล้ว ทุกคนยังสามารถเลือกเวลาทำงานไม่ให้กระทบต่อผลการเรียนการสอบได้”

“การรับนักศึกษาเข้ามาทำงานในองค์กร ทำให้เกิดการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระหว่างพนักงานภายในกับคนรุ่นใหม่ นักศึกษาเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยผลักดันให้องค์กรมีความทันสมัยและมีสีสันมากขึ้น เนื่องจากพวกเขาเป็นคนรุ่นใหม่ไฟแรง มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีไอเดียแปลกใหม่ มีความกระตือรือร้น เคทีซีสามารถนำสิ่งเหล่านี้มาพัฒนาให้เกิดประโยชน์ได้ ในขณะเดียวกันเคทีซีได้ช่วยปลูกฝังความรู้เชิงธุรกิจ พัฒนาความสามารถ หล่อหลอมทัศนคติ รวมถึงแง่คิดในการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพให้แก่นักศึกษา”

“ทั้งนี้ นักศึกษาในโครงการ Learn & Earn @ KTC จะได้สัมผัสรูปแบบการทำงานจริงและได้รับมอบหมายงานที่มีความสำคัญแต่ไม่เกินความรู้ความสามารถของนักศึกษา เพื่อรักษามาตรฐานของบริษัทฯ นักศึกษาทุกคนจะต้องรับผิดชอบงานที่ทำอย่างเต็มความสามารถเหมือนพนักงานประจำทั่วไป และสามารถเลือกทำงานได้ตามสายงานที่ต้องการ อาทิ ฝ่ายอนุมัติบัตร ฝ่ายบริการลูกค้า ฝ่ายงานการตลาด ฝ่ายงานประชาสัมพันธ์ ฝ่ายกฎหมาย ฝ่ายทรัพยากรบุคคล และฝ่ายงานบริการทั่วไป นอกจากนี้ นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการฯทุกคนจะได้รับความคุ้มครองจากการประกันอุบัติเหตุในวงเงิน 100,000 บาท และค่ารักษาพยาบาลในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุอีก 10,000 บาท”

นายมานะ บุญคุณ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สาย Resources Management “เคทีซี” หรือ บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) กล่าวเพิ่มเติมว่า “นอกจากความรู้ที่ได้จากการใช้ชีวิตในบริษัทฯ เคทีซียังได้จัดกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างวิสัยทัศน์และพัฒนาศักยภาพส่วนบุคคลให้แก่นักศึกษา อาทิ ภาวะผู้นำ การทำงานเป็นทีม การพัฒนาบุคลิกภาพ การบริหารการเงินส่วนบุคคล และการบริหารธุรกิจ รวมทั้งส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษาได้บำเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคมในหลากหลายรูปแบบ เช่น การช่วยเหลือสัตว์ป่าที่ถูกทำร้ายและร่วมกันรักษาสิ่งแวดล้อม ในโครงการปลูกป่าเพื่อเพิ่มพื้นที่อยู่อาศัยแก่สัตว์ป่า ณ ชมรมเพื่อนสัตว์ป่า (The Wildlife Friends of Thailand) จังหวัดเพชรบุรี นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมนอกสถานที่ เช่น โครงการทัศนศึกษาที่ฟาร์มโชคชัย อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา และรับฟังการบรรยายจากคุณโชค บูลกุล เรื่อง “การพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสของฟาร์มโชคชัย” รวมทั้งยังได้ร่วมทำกิจกรรมกับโครงการพัฒนาเยาวชนของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET JAT) เพื่อปลูกฝังพื้นฐานในการบริหารธุรกิจและฝึกฝนแนวคิดของนักการตลาดที่ดีในอนาคต และสำหรับนักศึกษาที่มีผลการทำงานดีเด่นและสามารถรักษาระดับการเรียนการสอบได้เป็นอย่างดี ทางเคทีซีได้มอบรางวัลที่ถือเป็นขวัญและกำลังใจ โดยพาไปสัมผัสประสบการณ์แปลกใหม่และทันสมัย ซึ่งในบางครั้งเงินอาจซื้อหาไม่ได้ อาทิ พาไปชม MTV Asia Awards ที่ประเทศสิงคโปร์ พาไปชมคอนเสิร์ตของศิลปินดังอย่าง Mariah Carey จัดให้มีการประกวดการแสดงความสามารถพิเศษ Reach For the Stars ชิงรางวัลทุนการศึกษา รวมทั้งมีการมอบรางวัล Top Performance Awards ประจำปี 2547 ให้แก่นักศึกษาที่มีผลการทำงานและผลการเรียนยอดเยี่ยมจำนวน 3 คน ให้พาคุณแม่ไปเที่ยวฮ่องกง ในโอกาสวันแม่แห่งชาติ เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาตระหนักถึงความสำคัญของสถาบันครอบครัวอีกด้วย”

“ปัจจุบัน โครงการ Learn & Earn @ KTC มีอายุครบ 2 ปี และที่ผ่านมาถือว่าโครงการนี้ประสบความสำเร็จเป็นอย่างดี มีกระแสตอบรับจากนักศึกษาที่สมัครเข้าร่วมโครงการมากกว่า 6,000 คน และเคทีซีสามารถรับเข้าร่วมงานแล้วกว่า 300 คน ทั้งจากมหาวิทยาลัยของรัฐและเอกชน โดยมีนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยรามคำแหงมากเป็นอันดับหนึ่ง ตามด้วยมหาวิทยาลัยกรุงเทพและมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย นอกจากนี้ เคทีซียังเปิดโอกาสให้นักเรียนระดับปวส. ที่มีอายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป เข้าร่วมงานกับเราได้ด้วยเช่นกัน เราคาดว่าในปีหน้าจะมีนักศึกษาสมัครเข้าร่วมโครงการกว่า 4,000 คน”

“วัตถุประสงค์ที่เราจัดงาน Learn & Earn @ KTC 2nd Anniversary ในครั้งนี้ ก็เพื่อฉลองความสำเร็จของโครงการในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา ซึ่งในปีนี้เราได้มอบรางวัล Top Performance Awards 2005 ให้แก่นักศึกษาที่มีผลงานดีเด่นจำนวน 5 คน จากการประเมินของหัวหน้าสายงานที่นักศึกษาสังกัด รวมเข้ากับผลการเรียนในมหาวิทยาลัย โดยนักศึกษาจะได้รับแพ็คเกจเดินทางท่องเที่ยวดิสนีย์แลนด์ ฮ่องกง 3 วัน 2 คืน เป็นรางวัล นอกจากนี้ ภายในงานยังมีการเปิดตัว KTC Beauty Army และ KTC Smart Greeter ซึ่งเป็นกลุ่มนักศึกษาที่มีหน้าที่ให้บริการด้านข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการต่างๆของเคทีซี รวมทั้งคอยต้อนรับลูกค้าที่มาใช้บริการที่ KTC Boutique Branch สาขาต่างๆอีกด้วย”

“Learn & Earn @ KTC เป็นโครงการเตรียมความพร้อมแก่นักศึกษาก่อนก้าวไปสู่ชีวิตการทำงานจริง โดยมุ่งเน้นการสร้างพื้นฐานที่ดีและเข้มแข็งในทุกๆด้านที่จำเป็นของชีวิต เพื่อให้เยาวชนไทยรู้จักสร้างสรรค์สิ่งที่เป็นประโยชน์ทั้งต่อตนเองและต่อสังคม และยังถือเป็นสนามประลองความคิดของคนรุ่นใหม่ที่มีความแปลกแตกต่างซึ่งจะช่วยจุดประกายแนวความคิดใหม่ๆในการดำเนินธุรกิจขององค์กรได้เช่นกัน” นายมานะกล่าวปิดท้าย

นิสิตนักศึกษาที่สนใจสามารถเข้าร่วมโครงการ Learn & Earn @ KTC โดยติดต่อมาที่ โทรศัพท์ 0-2665-5093, และ 0-2665-5099 หรือ www.ktc.co.th