พรูเด็นเชียล มอบเงินครบกำหนดสัญญากรมธรรม์

บริษัท พรูเด็นเชียล ทีเอสไลฟ์ ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) โดย มร. เท็ด ซี ริดจ์เวย์ กรรมการผู้จัดการ (ที่ 3 จากซ้าย) และคณะผู้บริหารของบริษัทฯ ทำการมอบเงินครบกำหนดสัญญากรมธรรม์ประกันชีวิตให้แก่คุณกรพจน์ อัศวินวิจิตร ผู้อำนวยการ ธนาคารออมสิน (ที่ 4 จากซ้าย) พร้อมขอบคุณในฐานะที่เป็นลูกค้าผู้ให้การอุปการคุณแก่บริษัทฯ ด้วยดีตลอดมานับตั้งแต่ยุคแรกเริ่มก่อตั้ง โดยการมอบเงินดังกล่าว คุณสันตริน โกศล ผู้อำนวยการ ฝ่ายสงเคราะห์ชีวิตของธนาคารฯ (ขวาสุด) ได้ให้เกียรติร่วมเป็นสักขีพยาน ณ ธนาคารออมสิน สำนักงานใหญ่ เมื่อเร็วๆ นี้