มิตรผลรับรางวัลสถานประกอบกิจการดีเด่น

กรุงเทพฯ – 26 กันยายน 2548 – สุวัจน์ ลิปตพัลลภ (ขวา) รองนายกรัฐมนตรี มอบรางวัลสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และด้านสวัสดิการแรงงานประจำปี 2548 แก่ 3 โรงงานในเครือมิตรผล ได้แก่ โรงงานน้ำตาลมิตรผล โรงงานน้ำตาลมิตรภูเวียง และโรงงานน้ำตาลสิงห์บุรี โดยมีสมถวิล บุญบานเย็น (ซ้าย) ผู้อำนวยการด้านการผลิต และบุญธรรม ว่องประพิณกุล (กลาง) ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล ภาคกลาง กลุ่มน้ำตาลมิตรผล เป็นตัวแทนรับมอบ ณ ห้องประชุมใหญ่ ตึกสหประชาชาติ กรุงเทพมหานคร เมื่อเร็วๆ นี้