การบินไทยได้รับรางวัลจากนิตยสารท่องเที่ยว Reiseblick ประเทศ สวิตเซอร์แลนด์

นายสมใจนึก เองตระกูล (ที่ 2 จากขวา) กรรมการบริษัทฯ ปฎิบัติหน้าที่กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) รับมอบ รางวัลสายการบินยอดเยี่ยม จาก Mr. Franz-Xaver Risi (ที่ 2 จากซ้าย) บรรณาธิการนิตยสารท่องเที่ยว Reiseblick ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ โดยการบินไทยได้รับรางวัล Silver Award ประเภทสายการบินพิสัยไกล และ Bronze Award ประเภทตารางบินยอดเยี่ยม จากนิตยสารท่องเที่ยว Reiseblick ในซึ่งรางวัลดังกล่าว เป็นผลจากการสำรวจความนิยมของสายการบินต่างๆ ในเรื่อง อัธยาศัยและน้ำใจไมตรีของพนักงาน การตรงต่อเวลา ความคุ้มค่าของราคาที่นั่งผู้โดยสาร ระบบความบันเทิง ความสะอาด และอาหารที่ให้บริการบนเครื่องบิน