ภาพยนตร์โฆษณาโบตันมิ้นท์บอล

เม็ดอมโบตันมิ้นท์บอล โดยบริษัทโอสถสภา จำกัด ออกภาพยนตร์โฆษณาชุด “ชายหาด” ความยาว 30 และ 15 วินาที เพื่อสร้างการรับรู้ในตราสินค้าและภาพลักษณ์อันทันสมัยของเม็ดอมโบตันมิ้นท์บอล รวมทั้งกระตุ้นให้เกิดการทดลองผลิตภัณฑ์ โดยมีแนวคิดว่า การกินอาหารไทยนั้นมีกลิ่นแรง ต้องใช้ลูกอมที่ผสมสมุนไพรโบตันมิ้นท์บอล จึงจะดับกลิ่นปากจากอาหารไทยได้สบายมาก ภาพยนตร์โฆษณาชุดนี้ ผลิตโดยบริษัท แมชชิ่ง สตูดิโอ จำกัด (มหาชน) คุณสุธน เพ็ชรสุวรรณ เป็น Director