ปตท.สผ. เดินตามแผนติดตั้งแท่นผลิตก๊าซธรรมชาติแห่งใหม่ในอ่าวไทย

บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) หรือ ปตท.สผ. ได้ดำเนินการติดตั้งแท่นผลิตก๊าซธรรมชาติแท่นแรกของโครงการอาทิตย์ ซึ่งเป็นโครงการผลิตก๊าซธรรมชาติโครงการใหม่ในอ่าวไทยแล้ว แท่นผลิตที่ติดตั้งแท่นแรกนี้มีชื่อว่า AWP-1 มีน้ำหนัก 1,450 ตัน และสร้างขึ้นในประเทศไทย โดยลดขนาดลงจากแบบแท่นผลิตแหล่งบงกช เพื่อให้สามารถรองรับโครงสร้างที่เล็กกว่า แต่มีศักยภาพสำหรับรองรับจำนวนหลุมผลิตได้มากขึ้นกว่าเดิม