“บรีส เปิดโลก ปันประสบการณ์” สานฝัน 60 โครงงานใน 3 ไตรมาส หนุนเด็กไทยให้ “กล้าเลอะ ยิ่งเยอะประสบการณ์”

กรุงเทพฯ – 25 ตุลาคม 2548 – โครงการ “บรีส เปิดโลก ปันประสบการณ์” โดยนางศันสนีย์ สุภัทรวณิชย์ (ที่ 2 จากซ้าย) กรรมการผู้จัดการ กลุ่มผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ในครัวเรือน บริษัท ยูนิลีเวอร์ไทย เทรดดิ้ง จำกัด และนางศรีสุภางค์ ไตรโรจน์ (ซ้ายสุด) ผู้จัดการฝ่ายการตลาด กลุ่มผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ในครัวเรือน บริษัท ยูนิลีเวอร์ไทย เทรดดิ้ง จำกัด ร่วมกับ ดร.ปัญญา แก้วกียูร (ที่ 2 จากขวา) ผู้อำนวยการ สำนักอำนวยการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ และผู้อำนวยการ แสงไทย มีสุนทร (ขวาสุด) หัวหน้ากลุ่มสวัสดิการและสิทธิเด็ก สพฐ. ร่วมยินดีกับ 4 โครงงานดีเด่นที่ได้รับมอบทุนจากกองทุนบรีสฯ ประจำไตรมาส 3 ปี 2548 เมื่อเร็วๆ นี้