Siam Civic โชว์นวัตกรรมจาก Human Placenta

นางสาวพริ้ง พฤกษ์ศลานันท์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท สยามซีวิค จำกัด ผู้ดำเนินธุรกิจนำเข้าและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์
เสริมอาหารเพื่อสุขภาพและความงามมาตั้งแต่ 2539 ในชื่อผลิตภัณฑ์ FEMIDAN , CLA Figurel ฯลฯ พร้อมทีมงาน ร่วมกันจัดงานแถลงข่าว …..Shizenko The miracle of Beauty by Siam Civic เพื่อประกาศความร่วมมือกับสถาบันวิจัยชั้นนำของญี่ปุ่นพร้อมแนะนำผลิตภัณฑ์ความงามภายใต้ชื่อ…..Shizenko เพื่อสนองตอบความต้องการของลูกค้าผู้รักความงามทั่วประเทศ โดยมีส่วนผสมสำคัญที่เรียกว่าเป็นนวัตกรรมที่ได้รับการยอมรับจากวงการความงามชั้นสูงที่เรียกว่า Human Placenta (รกเด็ก) ซึ่งจะส่งผลต่อความงามและความอ่อนเยาว์ของผิว และภายใต้นวัตกรรมใหม่นี้ผลิตภัณฑ์ …..Shizenko จะเป็นคำตอบสุดท้ายของผู้หญิงในสหัสวรรษใหม่ นอกจากนี้การประกาศแนะนำผลิตภัณฑ์ …..Shizenko อย่างเป็นทางการนี้ยังส่งผลให้ บริษัทเป็นผู้จัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมของ Human Placenta นี้ เป็นรายแรกของประเทศไทย โดยคาดว่าจะได้รับการตอบรับที่ดีจากลูกค้าผู้รักความงามตามแผนที่วางไว้ และการวางจำหน่ายผลิตภัณฑ์ Shizenko จะส่งผลให้สยามซีวิคเป็นผู้นำด้านความงามอย่างแท้จริงโดยจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ความงามจากนวัตกรรมใหม่อย่างต่อเนื่อง ทั้งแบบอาหารเสริมเพื่อความงามจากภายในสู่ภายนอกและการบำรุงผิวซึ่งเป็นความงามจากภายนอกสู่ภายใน สนใจสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์…..Shizenko ได้โดยตรงที่โทร.02-3616374-8