ธนาคารนครหลวงไทย พอใจยอดขายทรัพย์สินในงานมหกรรมบ้านและคอนโด ครั้งที่ 13

นายถนอม พงศ์เผ่าไทย ผู้จัดการฝ่ายอาวุโส ฝ่ายบริหารทรัพย์สินรอการขาย ธนาคารนครหลวงไทย จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า จากการที่ธนาคาร ได้เข้าร่วมงานมหกรรมบ้านและคอนโด ครั้งที่ 13 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 28-30 ตุลาคม 2548 ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิตติ์ นั้นในส่วนของทรัพย์สินรอการขายของธนาคารฯ ได้รับความสนใจและการตอบรับที่ดีจากประชาชนทั่วไปเป็นอย่างมาก เนื่องจากธนาคารได้มอบสิทธิประโยชน์ต่างๆ มากมาย ทั้งส่วนลดพิเศษ และในครั้งนี้ธนาคารฯ ได้มอบทางเลือกใหม่ในการตัดสินใจซื้อทรัพย์สิน ถึง 3 ทางเลือก กล่าวคือ สำหรับลูกค้าที่ซื้อทรัพย์สินเป็นเงินสดและโอนกรรมสิทธิ์ ภายในระยะเวลา 30 วัน 60 วัน และ 90 วัน จะได้สิทธิประโยชน์ต่างๆ ในการซื้อทรัพย์สิน อาทิเช่น ฟรีดอกเบี้ย ฟรีค่าใช้จ่ายในโอนกรรมสิทธิ์ ฟรีค่าเบี้ยประกันอัคคีภัยปีแรก เป็นต้น ซึ่งสิทธิประโยชน์ดังกล่าว สามารถแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายให้แก่ลูกค้าได้เป็นอย่างดี โดยเฉพาะในช่วงปลายปี ซึ่งปกติลูกค้าจะมีภาระค่าใช้จ่ายค่อนข้างมากในช่วงใกล้ปีใหม่ ฉะนั้นการลดภาระค่าใช้จ่ายในการโอนกรรมสิทธิ์ในการซื้อทรัพย์สินรอการขายที่ลูกค้าซื้อ จึงทำให้ลูกค้าตัดสินใจซื้อได้ง่ายขึ้น นายถนอมกล่าว

เฉพาะภายในระยะเวลาของงานมหกรรมบ้านและคอนโด ครั้งที่ 13 ดังกล่าวนี้ธนาคารฯ ได้มียอดการเสนอซื้อทรัพย์สินจากลูกค้าประมาณ 40 ล้านบาท ซึ่งธนาคารฯ ได้ขยายระยะเวลามอบราคาพิเศษและสิทธิประโยชน์ต่างๆ ให้แก่ลูกค้า ที่สนใจซื้อทรัพย์สินรอการขายของธนาคารฯ ในทำเลทั่วประเทศ ออกไปถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2548 ซึ่งคาดว่าเมื่อครบกำหนดช่วงเวลาพิเศษดังกล่าว ธนาคารฯ จะสามารถทำยอดขายได้ตามเป้าหมายที่ได้ตั้งไว้สำหรับงานมหกรรมบ้านและคอนโด ครั้งที่ 13 จำนวน 150 ล้านบาท อย่างแน่นอน โดยผู้สนใจสามารถติดต่อได้ที่ ฝ่ายบริหารทรัพย์สินรอการขาย โทรศัพท์ 02-208-5555 หรือสาขาของธนาคารนครหลวงไทยทั่วประเทศ และที่ www.scib.co.th