ธนาคารกสิกรไทย จัดสัมมนา SMEs ตอน จุดประกายสดใส ธุรกิจไทย ปี 49

ธนาคารกสิกรไทย จัดสัมมนา SMEs ตอน จุดประกายสดใส ธุรกิจไทย ปี 49 ณ ห้องบางกอก คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ ชั้น 5 อาคารศูนย์การค้าเซ็นทรัล พลาซ่า ลาดพร้าว ในวันพุธที่ 9 พฤศจิกายน 2548 ตามกำหนดการดังนี้

09.00 น. ลงทะเบียน

10.00 น. เปิดงานสัมมนา พร้อมปาฐกถาพิเศษ โดย ดร. ประสาร ไตรรัตน์วรกุล กรรมการผู้จัดการ ธนาคารกสิกรไทย

11.00 น. การเสวนา หัวข้อ “เศรษฐกิจผันผวน SME ควรผันตาม” โดย ดร. ปิยสวัสดิ์ อัมระนันทน์ ประธานกรรมการ บลจ.กสิกรไทย จำกัด คุณรพี สุจริตกุล ประธานกรรมการ บล.กสิกรไทย จำกัด ดร.ธนวรรธน์ พลวิชัย ผอ.ศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ ม.หอการค้าไทย ดำเนินรายการ

12.00 น. พักรับประทานอาหาร

13.00 น. การเสวนา หัวข้อ “ฉลาดบริหาร เชี่ยวชาญการตลาด” โดย ดร.กฤตินี ณัฎฐวุฒิสิทธิ์ ภาควิชาการตลาด ศศินทร์ คุณโชค บูลกุล กรรมการผู้จัดการ กลุ่มบริษัทฟาร์มโชคชัย ดร.โอภาส กิจกำแหง ประธานกรรมการบริหาร The Vision Mission Co., Ltd. ดำเนินรายการ

15.00 น. การบรรยาย หัวข้อ “ชัยภูมิแห่งความสำเร็จของธุรกิจ” โดย อ. ธนานุรักษ์ จารุสกุล ที่ปรึกษาประธานกรรมการบริหาร บริษัท ซี.พี.เซเว่น อีเลฟเว่น

16.15 น. ปิดงานสัมมนา โดย คุณกฤษฎา ล่ำซำ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ธนาคารกสิกรไทย