คัดเลือกตัวแทนนักกีฬาเพาะกายทีมชาติ

8 พฤศจิกายน 2548 – สมาคมกีฬาเพาะกายแห่งประเทศไทย ทำการคัดเลือกตัวแทนนักกีฬาเพาะกายทีมชาติไทย เพื่อเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเพาะกายชิงแชมป์โลก (The 59th IFBB Men’s World Amateur Bodybuilding Championship) ระหว่างวันที่ 24 – 28 พฤศจิกายน 2548 ณ นครเชี่ยงไฮ้ ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนจีน โดยมีนักกีฬาเพาะกายที่เข้าร่วมการคัดเลือกทั้งหมด 7 คน โดยมีนักกีฬาเพาะกายที่ผ่านการคัดเลือก 4 คน ได้แก่

1. นายสิทธิ เจริญฤทธิ์ รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 80 กิโลกรัม
2. นายภานุพงศ์ ประทีป รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 75 กิโลกรัม
3. นายสมศรี ธุรินไทสง รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 65 กิโลกรัม
4. นายแสวง ปานะโปย ตัวสำรอง รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 75 กิโลกรัม

จากภาพ (จากซ้ายไปขวา)
นายสมคิด สุเมโธเวชกุล นายสมศรี ธุรินไทสง นายสิทธิ เจริญฤทธิ์ และนายภานุพงศ์ ประทีป นักกีฬาเพาะกายทีมชาติที่ได้รับการคัดเลือกเพื่อลงแข่งขัน การแข่งขันกีฬาเพาะกายชิงแชมป์โลก (The 59th IFBB Men’s World Amateur Bodybuilding Championship) ระหว่างวันที่ 24 – 28 พฤศจิกายน 2548 ณ นครเชี่ยงไฮ้ ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนจีน

หมายเหตุ

การแข่งขันกีฬาเพาะกายชิงแชมป์โลก (The 59th IFBB Men’s World Amateur Bodybuilding Championship) เป็นการแข่งขันกีฬาเพาะกายประจำปีของสหพันธ์กีฬาเพาะกายนานาชาติ (International Federation of Bodybuilding & Fitness) เริ่มขึ้นครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ. 2489 ภายในงานจะมีการประชุมประจำปีของสหพันธ์กีฬาเพาะกายนานาชาติอยู่ด้วย

การแข่งขันกีฬาเพาะกายชิงแชมป์โลก ถือเป็นรายการแข่งขันที่สำคัญที่สุดสำหรับนักกีฬาเพาะกายมือสมัครเล่น และจะจัดหมุนเวียนไปแต่ละประเทศ ในปีนี้มีประเทศสมาชิกส่งนักกีฬาแข่งขันจำนวน 110 ประเทศสมาชิก แบ่งการแข่งขันออกเป็น 8 รุ่น ได้แก่

– รุ่นฟลายเวท น้ำหนักไม่เกิน 60 กิโลกรัม
– รุ่นแบนตั้มเวท น้ำหนักไม่เกิน 65 กิโลกรัม
– รุ่นไล้ท์เวท น้ำหนักไม่เกิน 70 กิโลกรัม
– รุ่นเวลเตอร์ เวท น้ำหนักไม่เกิน 75 กิโลกรัม
– รุ่นไล้ท์ – มิดเดิ้ลเวท น้ำหนักไม่เกิน 80 กิโลกรัม
– รุ่นมิดเดิ้ล เวท น้ำหนักไม่เกิน 85 กิโลกรัม
– รุ่นไล้ท์ เฮฟวี้เวท น้ำหนักไม่เกิน 90 กิโลกรัม
– รุ่นเฮฟวี่เวท น้ำหนักเกิน 90 กิโลกรัม

อย่าลืมร่วมส่งแรงใจ เชียร์นักกีฬาเพาะกายไทย เพื่ออวดฝีมือในการแข่งขันกีฬาเพาะกายชิงแชมป์โลก