กรุงศรีตั้งเป้าสินเชื่อ SME โต 4% ดันลูกค้าทำธุรกรรมผ่านช่องทางออนไลน์เพิ่มขึ้น

ธนาคารกรุงศรีอยุธยาได้ประกาศแผนธุรกิจสำหรับลูกค้ากลุ่ม SME โดยชูเรื่องของการทำธุรกรรมผ่านช่องทางออนไลน์ของธนาคารจะมีความสะดวกสบายมากขึ้น ขณะเดียวกันก็คาดว่าสินเชื่อในกลุ่มธุรกิจ SME จะเติบโตได้ราวๆ 4% ตามการเติบโตของเศรษฐกิจไทย

ดวงกมล ลิมป์พวงทิพย์ ประธานคณะเจ้าหน้าที่ด้านลูกค้าธุรกิจเอสเอ็มอี ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ได้กล่าวถึงสภาวะเศรษฐกิจไทยในปีนี้ โดยชี้ว่าภาพรวมเศรษฐกิจโลกตอนนี้เศรษฐกิจไม่สดใส มีความเสี่ยงที่เศรษฐกิจจะชะลอตัว อย่างไรก็ดีเศรษฐกิจไทยนั้นอยู่ในช่วงกำลังฟื้นตัว โดยเฉพาะภาคการท่องเที่ยว ทำให้เศรษฐกิจไทยกลับมาแข็งแรงได้อีกครั้ง ส่งผลต่อการบริโภคเพิ่มมากขึ้น

อย่างไรก็ดีเธอได้ชี้ว่าเศรษฐกิจไทยก็ยังมีความเสี่ยงอยู่ โดยเป็นเชิงบวกอย่างระมัดระวัง จากประเด็นของการดำเนินนโยบายทางการเงินของธนาคารกลางในแต่ละประเทศมีผลต่อเศรษฐกิจไทย ซึ่งปัจจัยดังกล่าวนั้นอาจจะกระทบกับเศรษฐกิจไทยได้

เธอได้ชี้ว่าในปี 2022 กรุงศรีฯ ได้ดำเนินนโยบายเพื่อช่วยเหลือลูกค้าผู้ประกอบการธุรกิSME ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 ทั้งทางตรงและทางอ้อมผ่านมาตรการต่างๆ อย่างต่อเนื่อง ทำให้ในปีที่ผ่านมากลุ่มลูกค้าธุรกิจ SME มีสินเชื่อเติบโต 5.4% และมียอดสินเชื่ออยู่ที่ 296,000 ล้านบาท

สำหรับแผนธุรกิจของกลุ่มลูกค้า SME ดวงกมลได้เปิดเผยแผนธุรกิจ “Make Life Simple” ผ่านกลยุทธ์ 3P ซึ่งตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้า และต้องการทำธุรกรรมสะดวกรวดเร็ว เพื่อให้ลูกค้าสามารถคว้าโอกาสและสร้างการเติบโตให้กับธุรกิจของตนเอง ได้แก่

  1. Portfolio เจาะลึกธุรกิจของลูกค้าแต่ละราย และจัดกลุ่มลูกค้าให้ชัดเจนขึ้น เพื่อให้สามารถนำเสนอโซลูชันที่ตอบโจทย์ตามลักษณะการเติบโตของแต่ละประเภทธุรกิจและอุตสาหกรรม ทั้งยังให้คำปรึกษาด้านการดำเนินธุรกิจและนวัตกรรมการเงินแบบครบวงจร และธนาคารพร้อมที่จะช่วยเหลือลูกค้าถ้าหากมีการขยายธุรกิจไปยังต่างประะเทศ
  2. Products ธนาคารฯ จะนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่ตรงกับความต้องการและช่วยพัฒนาธุรกิจ SME ให้เติบโตตามกระแสโลก และสนับสนุนให้ธุรกิจสามารถปรับตัวและแข่งขันได้ในระยะต่อไป รวมถึงการให้การสนับสนุนสินเชื่อที่เชื่อมโยงกับการดำเนินงานด้านความยั่งยืนและพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่ช่วยสนับสนุนการดำเนินธุรกิจที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม พร้อมให้คำแนะนำและผสานความร่วมมือกับพันธมิตรในการให้ความรู้ในด้านการทำธุรกิจเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน ครอบคลุมทั้ง 3 มิติ ได้แก่ ด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (ESG)
  3. Platform ธนาคารฯ​ จะอำนวยความสะดวกให้กับลูกค้าในการทำธุรกรรมต่างๆ ผ่านช่องทาง Krungsri The Living Room บริการธุรกรรมออนไลน์เต็มรูปแบบสำหรับลูกค้าธุรกิจ SME ที่รวบรวมบริการและนวัตกรรมทางการเงินต่างๆ ของกรุงศรี อาทิ Krungsri Biz Online, Krungsri Business Link, Krungsri Digital Supply Chain, E-FX Confirmation เป็นต้น มาไว้ในแพลตฟอร์มเดียว เพื่อให้ลูกค้าสามารถบริหารจัดการธุรกรรมต่างๆ ได้อย่างง่ายและรวดเร็วยิ่งขึ้น ไม่ต้องล็อกอินหรือล็อกเอาท์หลายครั้ง

ประธานคณะเจ้าหน้าที่ด้านลูกค้าธุรกิจเอสเอ็มอี ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ได้ตั้งเป้าการเติบโตของสินเชื่อธุรกิจ SME อยู่ที่ 4% สอดคล้องกับทิศทางเศรษฐกิจของประเทศในปีนี้ ขณะที่ NPL ของลูกค้ากลุ่มนี้คาดว่าไม่เกิน 5.45% ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปีที่แล้วที่ 4.8% โดยเธอให้เหตุผลถึงสภาวะเศรษฐกิจไทยมีความไม่แน่นอนสูง