แอร์บัส นำห้องผู้โดยสารจำลองของเครื่องบินแอร์บัส เอ380 จัดแสดงในงานแสดงเครื่องบิน ณ กรุงโซล

แอร์บัส จัดแสดงห้องผู้โดยสารจำลองของเครื่องบินแอร์บัส เอ380 บริเวณพื้นที่จัดแสดงของสายการบินโคเรียน แอร์ ในงานแสดงเครื่องบิน ณ กรุงโซล “Seoul Airshow” ห้องผู้โดยสารจำลองที่นำมาแสดงครั้งนี้ประกอบด้วยส่วนของห้องผู้โดยสารจำลองทั้งสองชั้น ซึ่งมีบันไดเชื่อมระหว่างชั้นพร้อมอุปกรณ์ตกแต่ง ด้วยโครงสร้างภายในแบบพิเศษใหม่ล่าสุด ซึ่งสามารถทำการปรับแต่งพื้นที่ รูปแบบการจัดวางได้ตามความต้องการของลูกค้าที่ใช้เครื่องบินแอร์บัสรุ่นดังกล่าว