ไพลอนชี้แจงข้อมูลนักลงทุนงาน SET in the CITY

นายชเนศวร์ แสงอารยะกุล กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไพลอน จำกัด (มหาชน) ผู้ดำเนินธุรกิจรับเหมาก่อสร้างงานฐานราก เช่น งานเสาเข็มเจาะ งานปรับปรุงคุณภาพดินโดยวิธีอัดซีเมนต์ด้วยแรงดันสูง และกำแพงกันดิน (คนกลาง) นำเสนอข้อมูลแก่นักลงทุนในงาน SET in the CITY 2005 ร่วมด้วยนายบดินทร์ แสงอารยะกุล กรรมการรองผู้จัดการ บริษัทไพลอน จำกัด (มหาชน) (ขวาสุด) และนายปนัดธร มหากุศล ที่ปรึกษาการเงินจากบริษัท ทรีนิตี้ แอ๊ดไวซอรี่ 2001 จำกัด