เอเอซีพี ลุยออกกรมธรรม์ใหม่ จ่ายปันผลสูง 5.7 เปอร์เซ็นต์ หลังโกยเบี้ยพันล้านบาทใน 10 วัน

กรุงเทพฯ –– 24 พฤศจิกายน 2548 – บมจ. อยุธยา อลิอันซ์ ซี.พี. ประกันชีวิต (เอเอซีพี) เปิดตัวแบบประกันภัย อยุธยาออมทรัพย์มั่นคง 10/2 (มีเงินปันผล) ชูจุดขายเป็นกรมธรรม์ที่มีการจ่ายผลตอบแทนให้ผู้เอาประกันภัยทุกปีสูงสุดถึง 5.7 เปอร์เซ็นต์ และสามารถแบ่งจ่ายเบี้ยประกันภัยเป็น 2 ปี

นายวิลฟ์ แบล็คเบิร์น กรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ. อยุธยา อลิอันซ์ ซี.พี. ประกันชีวิต เปิดเผยว่า “เมื่อเร็วๆ นี้ บริษัทฯ ได้ เปิดขายแบบประกันภัย อยุธยาออมทรัพย์มั่นคง 10 ซึ่งเป็นการประกันชีวิตแบบสะสมทรัพย์ระยะสั้นที่ให้ทั้งความคุ้มครองการเสียชีวิตและการออมทรัพย์ มีการจ่ายเงินคืนให้ผู้เอาประกันภัยทุกปี โดยชำระเบี้ยประกันภัยเพียงครั้งเดียว ซึ่งประสบความสำเร็จและได้รับการตอบรับเกินความคาดหมาย เพียง 10 วันมียอดเบี้ยประกันครบ 1,000 ล้านบาท ตามเป้าและทำการปิดการขายในทันที”

“และเพื่อเป็นการตอบสนองความต้องการของลูกค้าที่พลาดจากการเปิดขายครั้งก่อน บริษัทฯ ได้ออกแบบประกันภัยใหม่ อยุธยาออมทรัพย์มั่นคง 10/2 (มีเงินปันผล) ซึ่งเป็นการประกันชีวิตแบบสะสมทรัพย์ระยะสั้นที่ให้ทั้งความคุ้มครองการเสียชีวิตและการออมทรัพย์ โดยชำระเบี้ยประกันภัยระยะสั้นเพียง 2 ปี มีการจ่ายผลตอบแทนให้ผู้เอาประกันภัยทุกปี สูงสุดถึง 5.7 เปอร์เซ็นต์ของเบี้ยประกันภัยที่ชำระ นับว่าให้ผลตอบแทนสูงกว่าดอกเบี้ยเงินฝากของสถาบันการเงินอื่น ๆ ในปัจจุบัน นอกจากนั้นยังให้ความคุ้มครองชีวิตนานถึง 10 ปี”

สำหรับจุดขายของแบบประกันภัย อยุธยาออมทรัพย์มั่นคง 10/2 (มีเงินปันผล) คือ จะได้รับผลตอบแทนทุกปี ในอัตรา 5.7 เปอร์เซ็นต์ ของเบี้ยประกันภัยที่ชำระ โดยไม่ต้องหักภาษี ระยะเวลาผ่อนชำระเบี้ยประกันภัยเพียง 2 ปี จำนวนเงินเอาประกันภัยขั้นต่ำ 200,000 บาท รับผลประโยชน์ความคุ้มครองการเสียชีวิต 2 เท่าของเบี้ยประกันภัยที่ชำระในปีแรก และคุ้มครองการเสียชีวิต 105 เปอร์เซ็นต์ ของจำนวนเงินเอาประกันภัย ตั้งแต่ปีกรมธรรม์ที่ 2 เป็นต้นไป

กรณีผู้เอาประกันภัยมีชีวิตอยู่เมื่อครบกําหนดสัญญา จะได้รับเงินครบกําหนดสัญญาอีก 100 เปอร์เซ็นต์ ของจํานวนเงินเอาประกันภัย รับผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันภัยโดยไม่ต้องหักภาษี และสามารถหักลดหย่อนภาษีจากเบี้ยประกันภัย ตามจำนวนจริงที่จ่ายสูงสุดถึง 50,000 บาทต่อปี กรณีที่ผู้เอาประกันเสียชีวิตในปีแรก จะได้รับผลประโยชน์ความคุ้มครองการเสียชีวิต 2 เท่าของเบี้ยประกันภัยที่ชำระ หรือให้ความคุ้มครองในกรณีเสียชีวิต 105 เปอร์เซ็นต์ของจำนวนเงินเอาประกันภัยตลอดอายุกรมธรรม์

แบบประกันภัย อยุธยาออมทรัพย์มั่นคง 10/2 (มีเงินปันผล) นี้ บริษัทฯ ได้กําหนดเวลาจำหน่าย เพียง 5 วัน ตั้งแต่วันที่ 25 ถึง 30 พฤศจิกายน 2548 หรือจนถึงเบี้ยประกันภัยเท่ากับ 750 ล้านบาท แล้วแต่เงื่อนไขใดจะเกิดขึ้นก่อน

“บริษัทฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าการออกแบบประกันภัย อยุธยาออมทรัพย์มั่นคง 10/2 (มีเงินปันผล) ในครั้งนี้จะช่วยเพิ่มทางเลือกในการสร้างความมั่นคงจากการออมให้กับลูกค้ากลุ่มที่ต้องการผลตอบแทนสูงอย่างสม่ำเสมอ รวมทั้งเป็นการสร้างโอกาสในการเพิ่มยอดขายของตัวแทนได้อีกทางหนึ่ง ทั้งนี้ เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย 3000 ล้าน ใน 3 เดือน ภายในสิ้นปี 2548” นายวิลฟ์ แบล็คเบิร์น กล่าว

บริษัท อยุธยา อลิอันซ์ ซี.พี. ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ดำเนินธุรกิจให้บริการด้านประกันชีวิตและประกันสุขภาพในประเทศไทยมานานกว่า 50 ปี ด้วยการผนึกกำลังกันระหว่างพันธมิตร 3 กลุ่มบริษัทที่มีชื่อเสียงและความมั่นคงได้แก่ กลุ่มธนาคารกรุงศรีอยุธยา กลุ่มอลิอันซ์ และเครือเจริญโภคภัณฑ์ ส่งผลให้บริษัทฯ มีความมั่นคงทางฐานะการเงินความเชี่ยวชาญในธุรกิจประกันระดับโลกและความรู้ความชำนาญในตลาดผู้บริโภคไทย จนเป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวางในตลาด ปัจจุบันมีผลการดำเนินงานโดดเด่นติดอันดับ 1 ใน 3 ของบริษัทประกันชีวิตที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยในด้านเบี้ยประกันภัยรับรวมและได้รับรางวัล Superbrands ประจำปี 2005 ประเภทธุรกิจการเงิน ธนาคาร และประกันชีวิตจากการสำรวจผู้บริโภคและการตัดสินของคณะกรรมการ Superbrands ประจำประเทศไทย