เปิดโรงเรียน ปัญญาภิวัฒน์เทคโนธุรกิจ สถาบันผลิตบุคลากรด้านค้าปลีก

กิตติ ลิ่มสกุล (ที่สามจากขวา) ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงศึกษาธิการ ให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิด โรงเรียนปัญญาภิวัฒน์ เทคโนธุรกิจ สถาบันอาชีวศึกษาเอกชนที่มุ่งผลิตบุคลากรด้านการค้าปลีก ตามแนวคิด “เรียนรู้จากประสบการณ์จริง มีรายได้ระหว่างเรียน จบแล้วมีงานทำทันที” โดยมี ก่อศักดิ์ ไชยรัศมีศักดิ์ (ที่สี่จากขวา) ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท ซี.พี. เซเว่นอีเลฟเว่น จำกัด (มหาชน) ให้การต้อนรับ เมื่อเร็วๆนี้