คาลเท็กซ์ให้บริการแก๊สโซฮอล์คุณภาพสูงใน 150 สถานีบริการ

กรุงเทพฯ – 2 พฤศจิกายน 2548 – บริษัท น้ำมันคาลเท็กซ์ (ไทย) จำกัด ประกาศว่าได้จำหน่ายแก๊สโซฮอล์คุณภาพสูงที่สถานีบริการน้ำมันคาลเท็กซ์ในกรุงเทพฯ และปริมณฑล 150 แห่ง เพื่อตอบสอนงต่อความต้องการที่เพิ่มขึ้น บริษัทฯ มีเป้าหมายที่จะลงทุนอีกกว่า 70 ล้านบาทเพื่อเตรียมพร้อมจำหน่ายแก๊สโซฮอล์ในทุกสถานีบริการน้ำมันคาลเท็กซ์มากกว่า 400 แห่งทั่วประเทศภายในปี 2549 โดยการลงทุนนี้จะรวมถึงการปรับเปลี่ยนและยกระดับคุณภาพถังเก็บและรถบรรทุกน้ำมันของคาลเท็กซ์ ตลอดจนส่วนอื่นๆ ของระบบซัพพลายทั้งหมด