ตะลึงกับทองสีม่วงฝีมือของโครงการ…JARAD……

รศ.ดร.กาญจนา ชูครุวงศ์ ประธานคณะกรรมการดำเนินโครงการเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันธุรกิจแฟชั่นสาขาอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ หรือโครงการ…จรัส… ภายใต้โครงการกรุงเทพฯเมืองแฟชั่น ให้การต้อนรับนายปราโมทย์ วิทยาสุข อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมและผู้อำนวยการสำนักงานกรุงเทพฯ เมืองแฟชั่น ในโอกาสเยี่ยมชมบูธโครงการเพื่อนำเสนอผลงานความคืบหน้าของโครงการ…จรัส…. ณ ห้องเรสซิเดนท์ โรงแรมแกรนด์ ไฮแอท เอราวัณ เมื่อเร็ว ๆ นี้ โดยผู้อำนวยการสำนักงานกรุงเทพฯ เมืองแฟชั่น ให้ความสนใจเกี่ยวกับทองสีม่วงมากเป็นพิเศษ เนื่องจากเป็นทองคำแท้แต่โครงการจรัสสามารถนำมาผ่านขบวนการจนกลายเป็นทองสีม่วง ซึ่งเป็นแนวโน้มใหม่ของแฟชั่นเครื่องประดับที่กำลังได้รับความนิยม โดยทองคำสีม่วงสามารถนำไปแปรรูปเป็นเครื่องประดับสวยงามต่าง ๆ ได้หลากหลาย แต่ยังคงคุณค่าและมีราคาได้เช่นเดียวกับทองคำปกติ สนใจรายละเอียดเกี่ยวกับทองสีม่วงติดต่อได้โดยตรงที่โครงการ..จรัส…โทร.02-664-4115-6

โครงการ JARAD, Jewelry Advanced Research and Development ซึ่งพ้องเสียงกับภาษาไทยว่า “จรัส” มีชื่ออย่างเป็นทางการว่าโครงการเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันธุรกิจแฟชั่นสาขาอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ ภายใต้โครงการกรุงเทพฯเมืองแฟชั่น โครงการ JARAD มีจุดมุ่งหมายเพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากรสาขาอัญมณีและเครื่องประดับด้วยการจัดอบรมเข้มข้นหลักสูตร 7 ความเป็นเลิศเทคนิคการผลิตระดับโลก เพื่อพัฒนาคุณภาพบุคลากรด้านการผลิต ส่งเสริมการค้นคิดนวัตกรรมใหม่ๆ ลดการสูญเสียและต้นทุนการผลิต เพื่อเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ และการสร้างตราสินค้าอัญมณีไทยสู่ตลาดโลก หลักสูตรการอบรมเข้มข้นทั้ง 7 ความเป็นเลิศนี้ นับเป็นครั้งแรกของโลก ที่สามารถรวบรวมผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านจากต่างประเทศ พร้อมเทคโนโลยีทันสมัยมารวมไว้ในโครงการเดียวกัน โดยมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ผลิตบุคลากรในด้านอัญมณีและเครื่องประดับ ทั้งในเรื่องกระบวนการผลิต การเจียระไน การออกแบบด้านการวิเคราะห์อัญ-มณีและการชุบเคลือบผิว มาตั้งแต่ปี 2535 เป็นสถาบันการศึกษาที่มีความพร้อมทั้งด้านองค์ความรู้ และบุคลากรที่มีคุณภาพ ความเชี่ยวชาญในศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ มีห้องปฏิบัติการการทำเครื่องประดับ การหล่อ การชุบ การเจียระไน การขึ้นรูปตัวเรือนขั้นสูง และระบบสารสนเทศ ที่สนับสนุนการเรียนการสอน จึงเป็นผู้ได้รับมอบหมายให้การดำเนินโครงการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันธุรกิจแฟชั่นสาขาอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ หรือโครงการ JARAD ภายใต้โครงการกรุงเทพฯ เมืองแฟชั่นอย่างเป็นทางการ