เปิดงาน NETDAY 2005

29 พฤศจิกายน 2548 – ฯพณฯ สรอรรถ กลิ่นประทุม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ให้เกียรติเป็นประธานตัดริบบิ้นเปิดงานประชุมสัมมนาวิชาการ และนิทรรศการด้านระบบเครือข่าย ‘NETDAY 2005’ ณ อาคารสารนิเทศ 50 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยมีคณะผู้บริหารจากบริษัท เดอะ คอมมูนิเคชั่น โซลูชั่น จำกัด (TCS) และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่งเป็นเจ้าภาพจัดงาน ให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2548 ที่ผ่านมา