เรียนรู้ Google Earth

หนังสือ เรียนรู้ Google Earth โดย สลิลทิพย์ ชีระภากร และ ทิพย์วรรณ สุภาควัฒน์ ราคา 179 บาท บริษัท จูปิตัส จำกัด

คงมีผู้คนไม่น้อยที่ใฝ่ฝันที่จะเดินทางไปท่องเที่ยวในดินแดนต่าง ๆ ทั้งในประเทศและประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก เพื่อเป็นการเปิดโลกทัศน์ของตนเอง ในอดีตการเดินทางไปยังสถานที่ต่าง ๆ นั้นต้องใช้เวลาเป็นแรมเดือน แรมปี แม้ว่าในปัจจุบันการเดินทางจะทำได้อย่างรวดเร็วมากขึ้น แต่ก็ต้องเสียค่าใช้จ่ายค่อนข้างมาก อีกทั้งยังต้องใช้เวลาในการเดินทางอีกไม่ใช่น้อย จริงอยู่ที่การศึกษาจากสื่อหรือสารคดีต่าง ๆ ทั้งทางวิทยุหรือโทรทัศน์เป็นการนำเสนอของผู้ที่ต้องการนำเสนอแต่ฝ่ายเดียว ซึ่งอาจตรงตามความต้องการของผู้ชมหรือผู้ฟังมากบ้างน้อยบ้าง ดังนั้นเครื่องมือที่ช่วยให้เราสามารถแสวงหาสิ่งต่าง ๆ ได้ตามความต้องการของผู้ใช้ ซึ่งมีหลากหลายและแตกต่างกันจึงเป็นสิ่งที่มีประโยชน์อย่างมาก

โปรแกรม Google Earth ซึ่งเป็นหนึ่งในหลายบริการของ Google.Com ช่วยให้เราสามารถสืบค้นสถานที่น่าสนใจผ่านทาง Internet ได้ จึงนับว่าเป็นโปรแกรมหนึ่งที่นำมาใช้ตอบสนองความต้องการส่วนบุคคล ในการค้นหาหรือศึกษาเกี่ยวกับพื้นที่ต่าง ๆ ทั่วทั้งโลกใบนี้ของเรา และยังใช้เป็นเครื่องมือช่วยในการนำทางหรือวางแผนในการเดินทางได้เป็นอย่างดี นอกจากนี้ยังอาจนำไปประยุกต์ใช้กับงานต่าง ๆ เช่น การพัฒนาที่ดิน หรือสิ่งอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับสภาพแวดล้อมให้เป็นประโยชน์ต่อส่วนตัวและส่วนรวมได้อีกมากมาย

เมื่อมองเห็นประโยชน์อย่างมากมายของโปรแกรม Google Earth นี้แล้ว หลายท่านคงต้องการใช้โปรแกรมนี้ แต่การใช้งานโปรแกรมใด ๆ ให้ได้ประโยชน์อย่างเต็มที่ ก็คงต้องเริ่มต้นจากการศึกษาวิธีการใช้งานของโปรแกรมให้ถี่ถ้วน หนังสือเล่มนี้เกิดจากความพยายามที่จะใช้โปรแกรม Google Earth เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด จึงนับว่าน่าจะเป็นประโยชน์ต่อท่านผู้ที่สนใจโปรแกรมนี้บ้าง

มาล้วงลึกวิธีการใช้ประโยชน์จาก Google Earth กันได้ 3 ธันวาคมนี้ ที่ ซีเอ็ด บุ๊คส์ เซ็นเตอร์

สนใจข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อ โทร. 02-441-2304-3 แฟกซ์ 0-2441-2321