แอ๊บบอตฯ จัดงาน “อร่อยได้ … แม้เป็นเบาหวาน”

บริษัท แอ๊บบอต ลาบอราตอรีส จำกัด หนึ่งในผู้นำด้านโภชนาการระดับโลก จัดกิจกรรมสัมมนาในหัวข้อ “อร่อยได้ … แม้เป็นเบาหวาน” โดย อ.รุจิรา สัมมะสุต นักโภชนาการ ระดับ 10 พร้อมด้วย อ.ยิ่งศักดิ์ จงเลิศเจษดาวงศ์ มาสาธิตการประกอบอาหารสำหรับผู้ป่วยโรคเบาหวาน โดยใช้ผลิตภัณฑ์กลูเซอนา เอสอาร์ ซึ่งเป็นอาหารทดแทนหรืออาหารระหว่างมื้อ สูตรครบถ้วน ช่วยควบคุมระดับน้ำตาลสำหรับผู้ป่วยโรคเบาหวานของแอ๊บบอต เป็นส่วนผสม