เอสจีเอส จัดอบรมเรื่อง “สารรมชนิดไฮโดรเจนฟอสไฟด์” เจ้าแรกในประเทศไทย

อีกครั้งกับความสำเร็จของบริษัท เอสจีเอส (ประเทศไทย) จำกัด โดยคุณรชตนันต์ พัฒนาศิริรักษ์ ผู้จัดการธุรกิจสินค้าเกษตร และ คุณอมร กิจก้าวสมหวัง ผู้จัดการฝ่ายรมยา เป็นตัวแทนของบริษัท เอสจีเอส (ประเทศไทย) จำกัด ในการให้ความรู้และการอบรมเรื่อง “การใช้สารรมชนิดไฮโดรเจนฟอสไฟด์อย่างถูกวิธี” โดยมีวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจากต่างประเทศ มร. โจอะคิม เอฟ เจลช์ ผู้จัดการฝ่ายขายจากบริษัท ดิเชีย เดเกช จำกัด จากประเทศเยอรมัน

บริษัท เอสจีเอส (ประเทศไทย) จำกัด ถือเป็นบริษัทแรกและบริษัทเดียวในประเทศไทยที่มีการจัดอบรมและให้ความรู้ เกี่ยวกับสารรมชนิดไฮโดรเจนฟอสไฟด์อย่างต่อเนื่องทุกปี โดยปีนี้มีผู้สนใจทั้งภาครัฐและเอกชนเข้าร่วมกว่า 50 ท่าน