TMB Bank จัดงานเสวนา “ฝ่าวิกฤตพลังงาน ด้วยทางเลือกในการลดต้นทุนพลังงานอย่างได้ผล”

TMB Bank ร่วมกับมูลนิธิกองทุนนิยมไทย สมาคมที่ปรึกษาด้านอนุรักษ์พลังงาน และ FE CLEAN ENERGY ASIA LTD โดยมี นายสุภัค ศิวะรักษ์ (ที่ 3 จากขวา) กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงานเสวนาเรื่อง “ฝ่าวิกฤตพลังงาน ด้วยทางเลือกในการลดต้นทุนพลังงานอย่างได้ผล” ณ โรงแรม ดิ เอมเมอรัลด์ รัชดาภิเษก โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ภาคอุตสาหกรรมเกิดการประหยัดพลังงาน และใช้พลังงานให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ธนาคารจึงได้เชิญผู้บริหารระดับสูงของกิจการต่างๆ ที่มีความจำเป็นต้องใช้พลังงานจำนวนมาก เข้าร่วมเสวนาในครั้งนี้ ซึ่งจะช่วยให้ผู้ประกอบการเหล่านีสามารถตัดสินใจลงทุนในโครงการประหยัดพลังงานอย่างได้ผลและมั่นใจ