เนชันแนล อินสตรูเมนต์ส ประกาศเปิดตัวโปรแกรม NI LabVIEW 8.20

ออสติน, เท็กซัส–(บิสิเนส ไวร์)

บริษัทเนชันแนล อินสตรูเมนต์ส (Nasdaq:NATI) ผู้นำระดับโลกในด้านระบบเครื่องมือเสมือนจริง ประกาศเปิดตัวโปรแกรม NI LabVIEW 8.20 (www.ni.com/labview) ในวันนี้ ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มการออกแบบระบบกราฟฟิคของโปรแกรม LabVIEW รุ่นครบรอบปีที่ 20 สำหรับการทดสอบ, ควบคุมและการพัฒนาระบบแบบฝัง โดย LabVIEW รุ่นครบรอบปีที่ 20 จะนำเสนอคุณสมบัติใหม่ที่ทรงพลังรวมถึงขีดความสามารถทั่วไปในการทำงานร่วมกับซอฟท์แวร์ MATLAB(R) ของบริษัทเดอะ แมธเวิร์คส อิงค์ซึ่งเป็นระบบออกแบบฮาร์ดแวร์บนพื้นฐานของ FPGA สำหรับผู้ควบคุมอุตสาหกรรมก่อสร้างและปรับปรุงไปสู่โปรแกรม NI Modulation Toolkit สำหรับ LabVIEW เพื่อที่วิศวกรจะสามารถพัฒนาแบบจำลองระบบการสื่อสารและประเมินการตัดสินใจเกี่ยวกับค่าต่างๆและการออกแบบได้

— ต้องการศึกษาเกี่ยวกับคุณสมบัติใหม่ของ LabVIEW 8.20 ดูได้จาก www.ni.com/labview/upgrade
— ต้องการทดลองใช้ LabVIEW 8.20 หรือชมการสาธิตและการสอน ดูได้จาก www.ni.com/trylabview
— ต้องการซื้อ LabVIEW 8.20 ดูได้จาก www.ni.com/labview/how เพื่อซื้อหรือติดต่อกับผู้แทนด้านเทคนิคเกี่ยวกับข้อมูลผลิตภัณฑ์และราคาได้ที่โทร 1800-345 555

แพลตฟอร์มการออกแบบที่ครบวงจรแบบเปิด
โปรแกรม LabVIEW 8.20 นำเสนอแพลตฟอร์มแบบเปิดในการออกแบบซึ่งจะรองรับเครื่องมือการออกแบบที่หลากหลายและใช้ขีดความสามารถด้านการวัดที่มีประสิทธิภาพเพื่อปรับปรุงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ โดยการใช้ LabVIEW 8.20 จะทำให้วิศวกรสามารถดำเนินการดังต่อไปนี้

— ใช้ MathScript (www.ni.com/mathscript) เพื่อรวม m-file scripts ที่พวกเขาสร้างขึ้นโดยใช้ระบบการพัฒนา MATLAB
— สร้างอุปกรณ์ในการบันทึกข้อมูลด้วย LabVIEW FPGA Wizard โปรแกรมใหม่
— รวมแบบจำลองโรงงานของบริษัทอื่นจาก Dynasim และ Plexim GmbH เข้าแบบจำลอง LabVIEW Simulation Module ซึ่งเป็นเครื่องมือสำหรับการออกแบบและการใช้แบบจำลองการควบคุม

ต้องการศึกษาเกี่ยวกับโปรแกรม LabVIEW สำหรับการกำหนดต้นแบบและการออกแบบระบบฝังนั้น ดูได้จาก www.ni.com/labview/embedded

ซอฟท์แวร์เดี่ยวสำหรับการควบคุมทางอุตสาหกรรม การวัด และการอินเตอร์เฟสระหว่างมนุษย์และเครื่องจักร (HMIs)

LabVIEW 8.20 จะสนับสนุนขีดความสามารถด้านการวัดทางอุตสาหกรรมของโปรแกรม LabVIEW ด้วยคุณสมบัติใหม่ๆที่ออกแบบมาเพื่อการวิเคราะห์และควบคุมที่ก้าวล้ำ การบริหารระบบส่งมอบที่ดีขึ้น และกำหนดเป้าหมายใหม่สำหรับ HMIs โดยการใช้ LabVIEW รุ่นครบรอบ 20 ปีนั้น จะทำให้วิศวกรสามารถดำเนินการดังนี้

— เพิ่มการอินเตอร์เฟซ HMIs บนพื้นฐานของ Windows CE เข้ากับระบบการวัดและการควบคุมด้วยโปรแกรม LabVIEW Touch Panel Module
— ปรับปรุงความเร็วในการทำงานของระบบ PID ขึ้นถึง 14 เท่าด้วย LabVIEW PID Control Toolkit และปรับปรุงความเร็วในการทำงานสำหรับระบบควบคุมที่ก้าวล้ำขึ้นถึง 9 เท่าด้วย LabVIEW Control Design Toolkit
— สร้างระบบการวัดและควบคุมด้านอุตสาหกรรมบนพื้นฐานของ FPGA ด้วย LabVIEW FPGA Wizard
— สร้างตัวแปรและค่าต่างๆร่วมกันมากกว่า 2,000 ตัว ณ เวลาหนึ่งเพื่อเข้าสู่ I/O ด้วย LabVIEW Datalogging and Supervisory Control (DSC) Module

ต้องการศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับ LabVIEW สำหรับการวัดและการควบคุมทางอุตสาหกรรม ดูได้ที่ www.ni.com/labview/control

เครื่องมือสำหรับการออกแบบคลื่นความถี่วิทยุและการติดต่อสื่อสารที่ก้าวล้ำและแอพพลิเคชันการทดสอบ LabVIEW 8.20 ขยายแพลตฟอร์ม LabVIEW ด้วยเครื่องมือการทดสอบที่ก้าวล้ำ รวมถึงเครื่องมือสำหรับการออกแบบ จำลอง และทดสอบคลื่นความถี่วิทยุและการสื่อสาร ซึ่งวิศวกรสามารถใช้เพื่อออกแบบแบบจำลองและพัฒนาแอพพลิเคชันการวัด โดยการใช้ LabVIEW 8.20 จะทำให้วิศวกรมีความสามารถในการดำเนินงานต่อไปนี้

— ใช้ตัวอย่างเทคโนโลยี orthogonal frequency division multiplexing (OFDM) สำหรับแอพพลิเคชัน Wi-Fi และ 4G ด้วย NI Modulation Toolkit
— กำหนดต้นแบบระบบการสื่อสารด้วยอุปกรณ์ intermediate frequency reconfigurable I/O (IF-RIO)
— ออกแบบและรักษาระบบทดสอบขนาดใหญ่ด้วยเครื่องมือใหม่ๆในกำหนดโปรแกรมที่เกี่ยวกับวัตถุ
— สร้างอินเตอร์เฟซผู้ใช้ที่ก้าวล้ำด้วย OpenGL-based 3-D visualization
— สร้างอินเตอร์เฟซอัตโนมัติสำหรับบริการเว็บ .NET และ DLLs ด้วยระบบใหม่ๆ

ต้องการศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับ LabVIEW สำหรับการทดสอบและการวัดผลแบบอัตโนมัติ ดูได้จาก www.ni.com/labview/test

LabVIEW 8.20 สามารถทำงานบนระบบปฏิบัติการ Windows, Macintosh OS X และ Linux(R) โดยเวอร์ชันภาษาอังกฤษของ LabVIEW 8.20 จะเปิดตัวในเดือนส.ค. 2549 และเวอร์ชันอื่นๆทั้งหมด ยกเว้นเวอร์ชันภาษาจีน จะเปิดตัวในเดือนก.ย. 2549 ต้องการศึกษาเกี่ยวกับคุณสมบัติใหม่ๆของ LabVIEW 8.20 กรุณาดูจาก www.ni.com/labview/upgrade

เกี่ยวกับเนชันแนล อินสตรูเมนต์ส
เนชันแนล อินสตรูเมนต์ส (www.ni.com) เป็นผู้บุกเบิกด้านเทคโนโลยีและผู้นำด้านเครื่องมือวัดเสมือนจริง ในการพัฒนาพีซีและเทคโนโลยีด้านการพาณิชย์นั้น การใช้เครื่องมือวัดเสมือนจริงจะเพิ่มขีดความสามารถและลดต้นทุนสำหรับแอพพลิเคชันการทดสอบ การควบคุม และการออกแบบผ่านทางซอฟท์แวร์ที่ง่ายต่อการรวมระบบ อาทิ NI LabVIEW และฮาร์ดแวร์การวัดและการควบคุมสำหรับระบบ PXI, PCI, PCI Express, USB และ Ethernet

การกำหนดราคาและข้อมูลการติดต่อ
ซอฟท์แวร์ NI LabVIEW 8.20
เว็บไซต์: www.ni.com/labview/how_to_buy
ราคาเริ่มต้นที่ 1,195 ดอลลาร์สหรัฐ
โทร: 1800-345 555

LabVIEW, National Instruments, NI และ ni.com เป็นเครื่องหมายการค้าของเนชันแนล อินสตรูเมนต์ส ส่วน MATLAB(R) เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของเดอะ แมธเวิร์คส อิงค์ Linux(R) เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ Linus Torvalds ในสหรัฐและประเทศอื่นๆ ส่วนชื่อผลิตภัณฑ์และบริษัทอื่นๆเป็นเครื่องหมายการค้าหรือชื่อการค้าของบริษัทนั้นๆ

มัลติมีเดีย: http://www.businesswire.com/cgi-bin/mmg.cgi?eid=5200315

ติดต่อ: National Instruments, ออสติน
บรรณาธิการ ติดต่อ
Julia Betts, 512-683-8165
หรือ
ผู้อ่าน ติดต่อ
Ernest Martinez, 800-258-7022