ไอบีเอ็มชูนวัตกรรมด้านธุรกิจบริการ นำเสนอโซลูชั่นรักษาความปลอดภัยครบวงจร


07-08-2006 00:00:00

บริษัท ไอบีเอ็ม ประเทศไทย จำกัด นำโดย นายชุติเดช ปริญฐิติภา รองกรรมการธุรกิจบริการ ประกาศนำเสนอโซลูชั่นเพื่อรองรับระบบรักษาความปลอดภัยทางข้อมูลครบวงจร เริ่มตั้งแต่การให้คำปรึกษา การอิมพลิเมนต์และรับจัดการเพื่อให้บริการแก่ลูกค้าองค์กร ด้วยความเชี่ยวชาญและมากประสบการณ์ในหลากหลายอุตสาหกรรมของไอบีเอ็มนั้นจะช่วยปกป้องข้อมูล เพื่อให้องค์กรของท่านดำเนินงานต่อเนื่องไปข้างหน้าได้อย่างไม่กังวลโดยไอบีเอ็มสามารถตรวจตราปลอดภัยข้อมูลให้ท่านได้ก่อนเกิดเหตุการณ์ร้าย

โซลูชั่นเพื่อรักษาความปลอดภัยของไอบีเอ็มนั้นเริ่มตั้งแต่
- การประเมินระบบรักษาความปลอดภัย การบริการประเมินระบบรักษาความปลอดภัยในองค์กร ณ ปัจจุบัน ว่าเป็นอย่างไร รวมถึงการนำเสนอโซลูชั่นเพื่อปรับปรุง
- วางแผนและสร้าง การวางแผน ดีไซน์ และสร้างระบบความปลอดภัยก็เพื่อพัฒนามาตรการมาตรฐานและ วางโครงสร้างระบบรักษาความปลอดภัยโดยรวม เราทำงานร่วมกับลูกค้าเพื่อค้นหาโซลูชั่นที่เหมาะสม พัฒนาและเชื่อมระบบ ตรวจสอบเพื่อให้มั่นใจว่าเป็นระบบรักษาความปลอดภัยที่ลูกค้าต้องการ
- การบริหารจัดการ บริการนี้เพื่อช่วยให้ท่านสามารถระบุปัญหาและแก้ไขเมื่อเกิดความเสี่ยง โดยจะต้องใช้กระบวนการจัดการตรวจสอบที่ต่อเนื่อง

อีกหนึ่งโซลูชั่นที่ไอบีเอ็มค้นคว้าและให้ความสำคัญกับระบบความปลอดภัยที่เราภูมิใจเสนอได้แก่ระบบตรวจตราอัจฉริยะ (Smart Surveillance System) หรือ เอส 3 ซึ่งไม่เพียงแต่สามารถวัดและแจ้งเตือนสถานะความปลอดภัยของระบบผ่านสถานที่ที่ต่างกันได้แล้ว ระบบ S3ยังสามารถตรวจสอบความปลอดภัยของข้อมูลที่มีจำนวนมหาศาลได้อย่างมีประสิทธิภาพ ระบบ S3 ได้รับการออกแบบให้สามารถค้นหาข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว ไม่ว่าช่วงเวลาที่ให้ตรวจสอบจะผ่านมายาวนานเท่าใด ยกตัวอย่างเช่น หากต้องการให้หารถสีแดงทั้งหมดที่ขับผ่านพื้นที่นี้ของเมือง ผ่านทางกล้องจำนวนหลายตัวที่ติดตั้งไว้ ในช่วงเวลาสองเดือนที่ผ่านมาระบบ S3 ก็สามารถค้นหาข้อมูลได้อย่างง่ายดาย เป็นต้น ระบบการค้นหาข้อมูลมหาศาลขั้นสูงใน S3 นับเป็นรากฐานของการสร้างการเก็บรวบรวมข้อมูลและการตรวจตราข้อมูล ที่เสี่ยงต่อความปลอดภัยได้