บอรอล ประกาศแต่งตั้งผู้อำนวยการฝ่ายขายและการตลาด


04-09-2006 00:00:00

บริษัท บอรอล คอนกรีต (ประเทศไทย) จำกัด ประกาศแต่งตั้ง คุณมานพ วิทยาภิรดี ให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการฝ่ายขายและการตลาดของบริษัทฯ

คุณมรนพ วิทยาภิรดี มีประสบการณ์การทำงานอันยาวนานในอุตสาหกรรมการก่อสร้างมามากกว่า 20 ปี โดยคุณมานพ เริ่มการทำงานช่วงแรกในตำแหน่งวิศวกรก่อสร้าง และได้ดำรงตำแหน่งผู้จัดการฝ่ายขายแก่บริษัท บีเอชพี สตีล และ เอเชีย คอนกรีต รวมถึงตำแหน่งผู้อำนวยการฝ่ายขาย บริษัท ซีเม็กซ์ ในเวลาต่อมา โดยในการประกาศแต่งตั้งครั้งนี้ คุณแอนดิว เมอเซอร์ กรรมการผู้จัดการบริษัท บอรอล คอนกรีต (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า ประสบการณ์การทำงานที่เชี่ยวชาญ ความรู้ความเข้าใจอย่างลึกซึ้งเกี่ยวกับอุตสาหกรรมการผลิตคอนกรีตและผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงทักษะที่ชำนาญอย่างมืออาชีพในการบริหารโครงการต่างๆ ของคุณมานพ จะก่อให้เกิดประโยชน์มากมายแก่ลูกค้าและบริษัทฯ โดยความสามารถของคุณมานพ จะช่วยผลักดันให้บอรอลประสบความสำเร็จในประเทศไทยได้อย่างแน่นแน