ซีดีจี จับมือ จีเอเบิล มอบคอมพ์ฯ มือสอง แด่น้องผู้ห่างไกล

เมื่อเร็วๆ นี้ นายนนท์ ศรีดี (ที่ 2 จากขวา) เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ กลุ่มบริษัทซีดีจี พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่จากบริษัทจีเอเบิล ได้มอบคอมพิวเตอร์มือสอง พร้อมด้วยอุปกรณ์กีฬา ทุนการศึกษา และทุนอาหารกลางวัน แด่นายสมบูรณ์ เติมแก้ว (ที่ 2 จากซ้าย) ผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านหนองมันปลา ต.นาแขม อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี ภายใต้ “โครงการคอมพิวเตอร์มือสอง แด่น้องผู้ห่างไกล” ณ โรงเรียนบ้านโคกหอม จ.ปราจีนบุรี

ทั้งนี้ กลุ่มบริษัทซีดีจี ผู้นำในการให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศแบบครบวงจรโดยให้บริการด้วยคุณภาพระดับสูง และกลุ่มบริษัทจีเอเบิล IT Services Company ได้ร่วมกันจัด ‘โครงการคอมพิวเตอร์ มือสองแด่น้องผู้ห่างไกล’ มาอย่างต่อเนื่อง และปีนี้นับเป็นปีที่ 5 โดยได้นำคอมพิวเตอร์มือสอง อุปกรณ์กีฬา ทุนการศึกษา และทุนอาหารกลางวัน ไปมอบให้กับโรงเรียนในชนบทที่ด้อยโอกาส ขาดแคลนงบประมาณในการจัดซื้อจัดหาอุปกรณ์ทางด้านคอมพิวเตอร์ เพื่อนำใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอนให้มีคุณภาพ โดยเฉพาะการเรียนรู้ในขั้นลงมือปฎิบัติ จึงทำให้มีเด็กนักเรียนขาดทักษะพื้นฐานด้านคอมพิวเตอร์จำนวนมาก

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อ:
คุณจรีย์วิบูลย์ บุญชนะโกศล ,คุณสุรินทร์ทิพย์ เดชประยูรทรัพย์
ฝ่ายประชาสัมพันธ์ กลุ่มบริษัทซีดีจี
โทร.0-2678-0200 ต่อ 2996-9
e-mail: cdgpr@cdg.co.th