25 แฟชั่นแบรนด์ไทยผนึกกำลังสร้าง Cluster จำหน่ายสินค้าแฟชั่นไทย

จากกระแสความตื่นตัวในวงการแฟชั่นไทยจากการสนับสนุนอย่างต่อเนื่องจากโครงการกรุงเทพฯ เมืองแฟชั่น และผลประโยชน์เชิงการค้าและธุรกิจซึ่งผู้ประกอบการแฟชั่นไทยที่ร่วมโครงการ ไม่ว่าจะเป็น โครงการในด้านการเพิ่มขีดความสามารถอุตสาหกรรมแฟชั่นทั้ง 3 สาขา และ โครงการเจาะตลาดเป้าหมายหรือกิจกรรมโรดโชว์ต่างประเทศ ประสบความสำเร็จอย่างสูงของการนำเสนอผลงานของแบรนด์แฟชั่นไทย และที่สำคัญผู้ประกอบการรายต่าง ๆ ได้มีโอกาสใกล้ชิด ถ่ายทอดประสบการณ์ และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเชิงธุรกิจให้แก่กันและกันทำให้เกิดการรวมตัวของแบรนด์ไทยกว่า 25 แบรนด์ในรูปแบบคัสเตอร์เพื่อเพิ่มความเข้มแข็ง ร่วมกันหาแนวทางแก้ไขอุปสรรค และขยายช่องทางการจำหน่ายสินค้าไทยอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

นายวีรชาติ เจริญกาญจน์ เจ้าของแบรนด์ C@NiNa หนึ่งในกลุ่มผู้จัดตั้งการ F-Scene Outlet ศูนย์รวมแฟชั่นไทยแห่งแรก กล่าวว่า โครงการ F-Scene Outlet เกิดขึ้นจากความร่วมมือของผู้ประกอบการสินค้าแฟชั่นที่ต้องการร่วมกันขยายช่องทางในการจำหน่ายสินค้าแฟชั่นแบรนด์ไทยให้เป็นตัวเลือกของคนไทยมากขึ้น โดยปกติ สินค้าแบรนด์ไทยเหล่านี้ จะมีราคาค่อนข้างสูง ทำให้ไม่สามารถเจาะกลุ่มผู้ซื้อระดับกลางได้อย่างเต็มที่ ประกอบกับปัญหาเศรษฐกิจที่ผันผวนในปัจจุบัน และการนำเข้าแบรนด์ต่างประเทศจำนวนมาก ส่งผลกระทบต่อยอดขายของผู้ประกอบการแฟชั่นไทย เพราะยังคงต้องมีการผลิตอย่างต่อเนื่องเพื่อตอบสนองความต้องการของตลาดที่เปลี่ยนแปลง โดยต้องแบกรับภาระค่าจ้างแรงงาน และปัญหาสินค้าคงเหลือมากขึ้น

“จากการที่ได้พบปะกันผ่านการร่วมกิจกรรมของโครงการกรุงเทพฯ เมืองแฟชั่น เราเชื่อมั่นว่า สินค้าแฟชั่นแบรนด์ไทยมีศักยภาพมากและได้รับความสนใจจากผู้บริโภคไม่น้อย ดังนั้นเราจึงมีความคิดที่จะรวมตัวแบรนด์ไทยกลุ่มหนึ่ง นำสินค้ามาจำหน่ายในราคาพิเศษร่วมกัน ในพื้นที่เดียวกันในรูปแบบของ outlet จำหน่ายาสินค้า เพื่อสร้างสื่อประชาสัมพันธ์ร่วมกันให้เกิดศักยภาพที่เข้มแข็งขึ้นและลดต้นทุนในการดำเนินการ และยังเป็นประโยชน์กับลูกค้าโดยตรงด้วย เพราะจะมีโอกาสเลือกใช้สินค้าแฟชั่นแบรนด์ไทยคุณภาพดีในราคาต้นทุนหรือต่ำกว่าต้นทุนด้วย”

ด้านนายปราโมทย์ วิทยาสุข อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ในฐานะผู้อำนวยการสำนักงานโครงการกรุงเทพฯ เมืองแฟชั่น กล่าวระหว่างเป็นประธานเปิดตัว F-Scene Outlet โครงการที่ 1 อย่างเป็นทางการว่า ที่ผ่านมาโครงการกรุงเทพฯ เมืองแฟชั่นเองก็ได้สนับสนุนภาคอุตสาหกรรมแฟชั่นทั้ง 3 สาขา ให้เกิดภาพของการรวมตัวกันทางธุรกิจในลักษณะของ Fashion Dynamic Cluster เพราะภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบันและอนาคตนั้นเราไม่สามารถที่จะเติบโตภายใต้การแข่งขันระหว่างนักลงทุนรายใหญ่ได้ ธุรกิจเครือข่ายและการแชร์ทรัพยากรร่วมกันจึงเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่ไม่ควรมองข้าม รวมทั้งแนวโน้มของการส่งออกเสื้อผ้าของไทยมีอัตราการขยายตัวอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะเสื้อผ้าสำเร็จรูป จึงเป็นเรื่องที่น่ายินดีสำหรับผู้ประกอบการเสื้อผ้าสำเร็จรูปที่มีตลาดรองรับอย่างต่อเนื่อง การรวมตัวกันครั้งนี้ถือเป็นการแก้ปัญหาที่ถูกต้องและช่วยนำร่องที่ดีให้แก่ผู้ประกอบการในสาขาอื่นๆ และนับเป็นการต่อยอดความพยายามผลักดันการพัฒนาอุตสาหกรรมแฟชั่นไทยที่โดดเด่นมาก ซึ่งสำนักงานก็พร้อมให้การสนับสนุนผู้ประกอบการธุรกิจแฟชั่นไทยต่อไป เพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมนี้ให้เติบโตไปพร้อมกันทั้งระบบอย่างมั่นคง

ทั้งนี้ การดำเนินงานของ F-Scene Outlet ในขั้นต้นได้มีการจัดตั้งขึ้นเป็นบริษัทจำกัดด้วยการร่วมตัวของแบรนด์ไทย 25 แบรนด์ได้แก่ Muug Doo, Duet, Pusita, AIIZ, Patnasilp, Diva:BKK, INTRO, S.Olivia, Comma, C@Nina, Gussy, IIrae, Pucinella, Claudia Klied, Front Page, Milla, Chanya, Karita Osel, Kloset, Absolute BKK, Time s End, และ Kevin โดยมีพื้นที่จำหน่ายเบื้องต้น 2 โครงการ คือ

โครงการที่ 1 TOWN IN TOWN พื้นที่ 300 ตารางเมตร มีแบรนด์สินค้าจำนวน 12 แบรนด์
โครงการที่ 2 วิภาวดี 20 (ติดสำนักงานใหญ่บริษัทการบินไทย จำกัด) พื้นที่ 500 ตรม. มีแบรนด์ที่เข้าร่วมโครงการทั้งหมด 25 แบรนด์

ขอขอบพระคุณที่กรุณาเผยแพร่ข่าวประชาสัมพันธ์
หากต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ
บริษัท เดนท์สุ (ประเทศไทย) จำกัด
สกุลศรี ศรีสารคาม (ไอซ์) – ประชาสัมพันธ์ โทร. 05-811-9484
พรนภัส สิงห์ทอง (แก้ม) – ประชาสัมพันธ์ โทร 01-449-7442
BFC Press Center โทร. 02-275-4486