ภาพยนตร์โฆษณา “เรารักพระเจ้าอยู่หัว” ชุด “Kid”


07-12-2006 00:00:00

ชื่อภาพยนตร์โฆษณา : Kid
ความยาว : 45 วินาที
เจ้าของผลิตภัณฑ์ : บริษัท คิง เพาเวอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
บริษัท ตัวแทนโฆษณา : บริษัท เดนท์สุ ยังก์ แอนด์ รูบิแคม จำกัด
ทีมงานร่วมสร้างสรรค์ภาพยนตร์โฆษณา : ปิยะ บุณฑริก Executive Creative Director
เพ็ญพร โสมนัส Associate Creative Director
กมลทิพย์ ผอบทอง TV Producer
บริษัทผู้ผลิตภาพยนตร์โฆษณา : Mucky Muck
ผู้กำกับภาพยนตร์โฆษณา : อานุภาพ พงษ์นะเมตตา

เนื้อเรื่อง
เด็กชายคนหนึ่ง ในหมู่บ้านเล็ก ๆ อันห่างไกล ตั้งอกตั้งใจทำงานเก็บเงินทีละเล็กทีละน้อย ตามกำลังความสามารถของเด็ก จนถึงวันที่ 5 ธ.ค. เขาก็เอาเงินที่สะสมไว้ได้ ไปซื้อสายข้อมือ “เรารักพระเจ้าอยู่หัว” เพื่อจะได้มีส่วนร่วมในการแสดงความจงรักภักดี ถวายพระพรร่วมกับคนอื่น ๆ ในหมู่บ้านด้วยความภาคภูมิใจ และความรู้สึกที่ยิ่งใหญ่

วัตถุประสงค์การโฆษณา
เพื่อให้ประชาชนชาวไทยร่วมบริจาค เพื่อรับสายข้อมือ “เรารักพระเจ้าอยู่หัว” เพื่อเป็นการเตรียมพร้อมสำหรับการร่วมแสดงความจงรักภักดี และร่วมถวายพระพรในวันที่ 5 ธันวาคม (ซึ่งรายได้จากการบริจาคทั้งหมด โดยไม่หักค่าใช้จ่าย จะนำขึ้นทูลเกล้าฯ ถวายแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพื่อทรงใช้สอยตามพระราชอัธยาศัย)

กลุ่มเป้าหมายในการโฆษณา
ประชาชนชาวไทยทั่วประเทศ ทุกเพศ ทุกวัย ทุกระดับอายุ

แนวความคิด
คนไทยทั้งประเทศไม่ว่าจะเด็ก ผู้ใหญ่ จะจน จะรวย ต่างก็รัก และปลาบปลื้มในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทุกคนอยากมีส่วนร่วม แม้จะเพียงเล็กน้อยแต่ก็เป็นความรู้สึกที่ยิ่งใหญ่ที่จะได้แสดงความจงรักภักดี และร่วมถวายพระพรแด่พระองค์ ในวันที่ 5 ธันวาคม