“แบรนด์…การให้ที่ไม่มีสิ้นสุด เพื่อมูลนิธิ พอ.สว.”

นายแพทย์ประมุข จันทวิมล เลขาธิการมูลนิธิแพทย์อาสา สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) ร่วมกับ ดร.ลักขณา ลีละยุทธโยธิน ประธานกรรมการบริหาร บริษัท เซเรบอส (ประเทศไทย) จำกัด เป็นประธานในงานแถลงข่าว เปิดโครงการ “แบรนด์…การให้ที่ไม่มีสิ้นสุด เพื่อมูลนิธิแพทย์อาสา สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี(พอ.สว.)” โดยมีคุณแพท สุธาสินี พุทธินันทน์พรีเซ็นเตอร์โครงการฯ และไฮโซรุ่นใหม่ให้เกียรติมาร่วมงานเป็นจำนวนมาก ณ ห้องบอลลูม บี โรงแรมปาร์คนายเลิศ แรฟ ฟิลส์ อินเตอร์เนชั่นแนล ถ.วิทยุ กรุงเทพฯ