พีทีที ฟีนอล ลงทุน 10,000 ล้านบาท สร้างโรงงานฟีนอลแห่งแรกในประเทศไทย

บริษัท พีทีที ฟีนอล จำกัด ประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์โรงงานพีนอลแห่งแรกในประเทศไทย มูลค่ากว่า 10,000 ล้านบาท บนพื้นที่ 130 ไร่ ตั้งอยู่ภายในนิคมอุตสาหกรรมเหมราชตะวันออก (มาบตาพุด) จังหวัดระยอง ซึ่งพัฒนาโดยบริษัท เหมราชพัฒนาที่ดิน จำกัด (มหาชน) ภายในโรงงานแห่งใหม่นี้ บริษัท พีทีที ฟีนอล จำกัด จะทำการผลิตสารฟีนอลและอะซีโทน เพื่อจำหน่ายทั้งในและต่างประเทศ

ในภาพ: นายวิวัฒน์ จิรัฐติกาลสกุล (กลาง) รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท เหมราชพัฒนาที่ดิน จำกัด (มหาชน) มอบกระเช้าแสดงความยินดีให้แก่ นายจุมพล จิรัฐติยางกูร (ขวา) ผู้จัดการฝ่าย บริษัท พีทีที ฟีนอล จำกัด ในพิธีวางศิลาฤกษ์โรงงานภายในนิคมอุตสาหกรรมเหมราชตะวันออก (มาบตาพุด)