SUPERSPORTS ได้รับพระราชทานรูปขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ขณะทรงกีฬา จัดทำปฏิทินฉบับพิเศษ ปี 2550

เนื่องในวโรกาลที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงครองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี พร้อมกับในปี 2550 เป็นปีที่พระองค์ทรงมีพระชนมายุครบ 80 พรรษา บริษัท ซี อาร์ ซี สปอร์ต จำกัด ผู้บริหารร้านซูเปอร์สปอร์ต ร้านจำหน่ายเสื้อผ้า, รองเท้าและอุปกรณ์กีฬา ในเครือเซ็นทรัลรีเทล ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานรูปในขณะที่พระองค์ทรงกีฬา ซึ่งซูเปอร์สปอร์ตได้นำมาจัดทำเป็นปฏิทินแขวน ขนาด 44 x 52 ซม. มอบเป็นของขวัญปีใหม่ให้กับลูกค้าของ ร้านซูเปอร์สปอร์ตเพื่อเก็บไว้เป็นที่ระลึก มีจำนวนจำกัดเพียง 10,000 ฉบับเท่านั้น ติดต่อขอรับและสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ร้านซูเปอร์สปอร์ต ทุกสาขา