เปิดซื้อขาย “กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ฟิวเจอร์พาร์ค” (FUTUREPF) วันแรก

นางสาวพิมพ์ผกา หวั่งหลี กรรมการผู้จัดการบริษัท รังสิตพลาซ่า จำกัด (ที่ 3 จากขวา) พร้อมด้วยนายวิเชฐ ตันติวานิช รองผู้จัดการสายงานศูนย์ระดมทุนตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ที่ 3 จากซ้าย) และนายมาริษ ท่าราบ กรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไอเอ็นจี (ประเทศไทย) จำกัด (ที่ 2 จากซ้าย) และ นายญาณศักดิ์ มโนมัยพิบูลย์ กรรมการผู้อำนวยการ บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน) (ที่ 1 จากซ้าย) ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสที่กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ฟิวเจอร์พาร์ค มูลค่า 4,733 ล้านบาท เปิดการซื้อขายหลักทรัพย์เป็นวันแรก (7 ธันวาคม 2549) ที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย