ผู้บริหารยูนิลีเวอร์ ประเทศไทย รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์

ด้วยความตระหนักในความรับผิดชอบต่อสังคมที่มีส่วนร่วมอยู่ด้วย กลุ่มบริษัท ยูนิลีเวอร์ ในประเทศไทยจึงมุ่งมั่นสร้างสรรค์สิ่งดีๆ ให้แก่ผู้บริโภคและชุมชนอย่างสม่ำเสมอ และมีส่วนช่วยเหลือในการแก้ปัญหาสังคมไทยด้วยเหตุนี้จึงทำให้ นายเลโอ โอสเตอร์เวียร์ อดีตประธานกลุ่มบริษัท ยูนิลีเวอร์ ในประเทศไทย ได้เข้ารับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์เบญจมดิเรกคุณาภรณ์ ในฐานะผู้นำกลุ่มบริษัท ยูนิลีเวอร์ ในประเทศไทยในการริเริ่มและสร้างสรรค์โครงการและกิจกรรมต่างๆ ที่เป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อสังคมไทยในระหว่างปี 2547-2548

ผลงานโดดเด่นซึ่งได้รับการกล่าวขานถึง ก็คือ การจัดตั้ง “ยูนิลีเวอร์ แฟมิลี่ เลิร์นนิ่ง เซ็นเตอร์” ศูนย์การเรียนรู้เพื่อเด็กเล็กและครอบครัวแห่งแรกของประเทศไทยภายในพิพิธภัณฑ์เด็ก กรุงเทพมหานคร มูลค่า 53 ล้านบาท รวมทั้งการให้ความช่วยเหลือทุกๆ ด้านในช่วงที่เกิดธรณีพิบัติภัย “สึนามิ” ในปี 2548 ซึ่งได้แก่ การร่วมบูรณะ และสร้างอาคารเรียนหลังใหม่ให้กับ 4 โรงเรียนในจังหวัดระนองและพังงาที่ได้รับความเสียหายจากคลื่นสึนามิ

การได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ในครั้งนี้ เป็นการย้ำความผูกพันของกลุ่มบริษัท ยูนิลีเวอร์ ในประเทศไทย ที่มีต่อคนไทยและประเทศไทยมาอย่างยาวนานกว่า 74 ปี

ในภาพ : นายเลโอ โอสเตอร์เวียร์ (ซ้าย) อดีตประธานกลุ่มบริษัท ยูนิลีเวอร์ ในประเทศไทย และนางพงษ์ทิพย์ เทศะภู (ขวา) ผู้อำนวยการฝ่ายองค์กรสัมพันธ์และการสื่อสาร บริษัท ยูนิลีเวอร์ ไทย เทรดดิ้ง จำกัด ในพิธีเข้ารับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์เบญจมดิเรกคุณาภรณ์ ณ ห้องรัตนโกสินทร์ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร เมื่อเร็วๆ นี้